In Geen categorie

Het Poelspaed, het fietspad dat van Galamadammen langs de Morra en langs het Jan Broerskanaal naar Koudum loopt, is weer open. Fietsers en wandelaars, zowel Koudumers als toeristen, kunnen eindelijk weer hun favoriete rondje langs het meer en het kanaal maken. Vanaf 25 januari is het pad afgesloten geweest, omdat er aan de waterkering en het fietspad gewerkt is. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van het Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân.

In verband met deze werkzaamheden zou het fietspad afgesloten zijn tot eind mei. Als het meezat, want de gemeente waarschuwde al dat de werkzaamheden afhankelijk waren van de weersomstandigheden. Begin juni kon het fietspad nog steeds niet gebruikt worden en verschenen er borden dat het tot 1 juli afgesloten zou zijn. Oorzaak van de vertraging is niet alleen de vorst- en sneeuwperiode in februari geweest, maar ook het natte weer in een periode daarna.

De gemeente wilde al in 2020 het fietspad laten opknappen, omdat er vanuit Koudum nogal geklaagd was over de staat van het fietspad. De gemeente vroeg toen eerst aan het Wetterskip of die in de nabije toekomst plannen had met het gebied. Dat was inderdaad het geval. Het Wetterskip heeft onder andere als taak te zorgen voor een goed waterbeheer in het gebied dat het onder zijn hoede heeft. Het moet regelmatig de staat van de waterkering langs sloten en meren toetsen op hoogte en op stabiliteit. Dat stond inderdaad voor het gebied langs de Morra in de planning.

Na overleg met de gemeente heeft het Wetterskip deze werkzaamheden langs het Poelspaed naar voren gehaald en die zijn nu in de eerste maanden van 2021 uitgevoerd. Daarvoor werd eerst langs het fietspad een werkpad aangelegd. Daarna zijn de oude betonplaten van het fietspad verwijderd en is grond aangevoerd worden om de waterkering zo’n dertig centimeter op te hogen. Ook is op diverse plekken langs de Morra stortsteen aangevuld om de walkant te beschermen.

Daarna is een nieuw betonnen fietspad aangelegd op dezelfde plek als waar het oude fietspad liep. Alleen is het nieuw aangelegde fietspad zo’n halve meter breder. Dat is goed te zien waar het nieuwe fietspad, halverwege het Jan Broerskanaal, overgaat in het oude fietspad. Inmiddels is langs het eerst aangelegde stuk de berm al groen en geel door de begroeiing. Het gedeelte waar het laatst aan gewerkt is, ligt er nu nog wat kaal bij.