In Geen categorie

Het ene jong van de zeearenden op het nest bij Koudum heeft het nest verlaten. Albert Draaijer, de Koudumer fotograaf die het nest de afgelopen maanden in de gaten heeft gehouden en regelmatig gefilmd, meldde gisteravond: “Maandag 28 juni is het zeearendjong uitgevlogen en zat net op een lage tak 250 verder rechts waar in de kale bomen de ouders ook vaak op een tak zitten.” De jonge zeearend, die inmiddels nauwelijks kleiner is dan zijn ouders, zal de komende maanden nog in de buurt van het nest te vinden zijn.

Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat het zeearendenpaar bij Koudum voor nageslacht zorgt. Beide zeearenden komen oorspronkelijk uit Duitsland en ze nestelen in het Koudumer Boskje sinds 2017. In de eerste twee jaren van hun verblijf in Koudum leidde dat niet tot nieuwe zeearenden. In 2019 was er sprake van één jong, in 2020 heeft het paar twee jongen grootgebracht.

Het is niet het enige broedsucces voor de zeearenden in Friesland. In een nest bij Makkum staan twee jonge zeearenden klaar om uit te vliegen en dat geldt ook voor het nest in de Alde Feanen. Daarmee steekt het broedsucces van de Friese zeearenden gunstig af bij de rest van Nederland. In Groningen werd in het voorjaar een dood zeearendenkuiken in een nest aangetroffen. Dat was geveld door de vogelgriep die het kuiken opgelopen had door het eten van besmet ganzenvlees. De zeearenden in het Deltagebied (de Biesbosch en de Zeeuwse slikken) hebben ook pech: vijf van de zes nesten brengen geen jongen voort, onder andere door het omwaaien van de bomen waarin de nesten zaten.

Bij het nest in de Alde Feanen was een camera geplaats waarvan de beelden via Beleef De lente te zien waren. Daar kon het groeien van de twee jonge zeearenden goed gevolgd worden. Tot een van de jongen de lens van de camera met een welgemikt schot onder scheet. De beheerders hoopten dat een regenbui de lens schoon zou spoelen, maar dat is niet gebeurd. De lens bleef besmeurd en gaf alleen nog zeer vage beelden door.

Een filmpje van Albert Draaijer van de jonge zeearend op 24 juni. Draaijer meldde bij het plaatsen van dit filmpje al dat het jong, gezien de manier waarop het zijn vliegoefeningen deed, het nest wel spoedig zou verlaten: “Zeearend Koudum: 24 juni is de jonge zeearend nu ongeveer 80 dagen oud en kan na alle vliegoefeningen het nest op zeer korte termijn verlaten.” Draaijer vertelde ook dat het jong zijn vliegoefeningen op een andere manier gedaan heeft dan de jongen uit voorgaande jaren. Dit jong beperkte zich tot springen op het nest. De jongen uit voorgaande jaren oefenden op het laatst door naar takken naast het nest heen en weer te springen.

Op een Facebookfilmpje van 26 juni dat Albert Draaijer plaatste op de pagina van de werkgroep Zeearenden in Nederland staat het jong zich ook enorm uit te sloven. Draaijer noteert daarbij: “een van de allerlaatste erg hoge vliegoefeningen, de laatste voorbereidingen, waardoor de jonge zeearend maandag 28 juni kon uitvliegen. Ze was toen ongeveer 84 dagen oud.”

Op een ander filmpje, ook van 26 juni, krijgt het jong op het nest nog een lekkere vis van een van zijn ouders. Draaijer noteerde daarbij op dinsdag 29 juni: “26 juni: nog even een vis en dan wegvliegen jij!!! Maandag 28 juni is dat inderdaad gebeurd, het nest was gisteravond leeg en ik zag het jong 250 meter verderop zitten op een tak van een van de kale bomen, waar de ouders bovenin ook vaak vertoeven. Vanmorgen (29 juni) was het jong al weer even op het nest, mogelijk voor wat eten of een dutje.”