Gegevensbescherming
Deze verklaring wordt gebruikt door Stichting Us Thus, eigenaar van het domein www.koudum.nl en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Koudum.nl verwerkt uw gegevens om de lijst van bedrijven in Koudum, die wij van het ondernemersfonds hebben gekregen, op www.koudum.nl te publiceren. Hieronder vindt u voor controle en correctie of aanvullen een overzicht van de gegevens zoals wij die op dit moment kennen:

 • Bedrijfsnaam: bedrijfsnaam
 • Bedrijfs categorie: catagorie
 • Adres: straat nr, postcode plaats
 • Contact persoon: contactpersoon
 • Eventueel Telefoonnummer: telefoon
 • E-mailadres: mailadres
 • De gegevens hieronder worden op de website bijgehouden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende webpagina’s heen.
 • IP-adres, Internetbrowser en apparaat type.
 • Eventueel de inlog gegevens van uw account.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Koudum.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het publiceren van uw gegevens op www.koudum.nl
 • In geval van sponsoring het sturen van een factuur
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Analyse van uw gedrag op onze websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van nieuws af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Koudum.nl volgt uw surfgedrag over verschillende webpagina’s waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Koudum.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van regel- en wetgeving is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Koudum.nl verkoopt of geeft uw gegevens niet aan derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Koudum.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Koudum.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage recht, verwijderen, vragen en klachten.
Via ons E-mail adres privacy@koudum.nl kunt u een verzoek indienen voor inzage in de gegevens die wij van u bijhouden en om deze te laten veranderen of verwijderen