Deze pagina wordt vanaf 1-1-2023 niet meer bijgewerkt!

Sportverenigingen

It Plúmke Badmintonvereniging
Biljartclub ‘Op nij út ein’ Organiseert o.a. eind december het oliebollenbiljarttoernooi in De Klink.
Duivensportvereniging De Thúsfleaners Koudum
HSF De Morraruters Paardensport/manege
IJssportvereniging Natuurijsbaan in Koudum, op de hoek Spoarleane/Wetterbies
Oeverzwaluwen Deze vereniging kent vier afdelingen: voetbal, volleybal, tennis, gymnastiek.
Sport 34 Sportschool Koudum
Vetzavot VETeranenZAalVOetbalTeam
Watersportvereniging de Fluessen Barchjeblom 17, 8723 HC Koudum
WTC Pitch & Putt Golf Pitch & Putt golfbaan met 18-holes

 

 

 

Cultuur/muziek

Bibliotheek De bibliotheek Koudum is onderdeel van Bibliotheken Mar en Fean.
Centrium Overdekt openluchtpodium midden in Koudum (Frieslandplein)
De Klink Multifunctioneel dorpshuis
Nij Libben Fanfarekorps
De Koudumer Hofkesjongers Blaaskapel bestaande uit zo’n 20 personen
Sjonggroep Majim Koor zingt christelijke liederen (o.a. gospels), popnummers, musicalnummers, Ierse folksongs, Afrikaanse en Friese liedjes.
2Stroke Pop-rockgroep uit Koudum
Cajun Beano Cajun, texmex
Bigband Cue Semiprofessionele Bigband uit Zuidwest-Friesland/Koudum
Laaghangend Fruit Nederlands-Friestalig duo uit Koudum
Artiku Toneelvereniging
De Súdwester Stifting foar kultuer en ferdivedaasje
Molenstichting Súdwest-Fryslân Korenmolen de Vlijt, Koudum
Bogerman College Csg voor vmbo, havo en vwo in Koudum
Omroep Súdwest Lokale omroep van de gemeente Súdwest-Fryslân, gevestigd in Koudum

Andere verenigingen en instellingen

Ondernemersvereniging Koudum  
Dorpsbelangen Koudum De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de belangen van het dorp Koudum.
Historysk Koudum De stichting wil de kennis over de geschiedenis van het dorp Koudum bevorderen.
Oranjevereniging Koudum  
KNV EHBO afdeling Koudum
Duurzaam Koudum De coöperatie streeft naar een in principe energie-onafhankelijk duurzaam Koudum.
Op ‘e Nij Kringloopwinkel Koudum
Brandweer Koudum
Uitvaartvereniging Koudum  
Volièrevereniging Súd West Hoeke  
Vrouwen van Nu  
Vogelwacht Koudum-Hemelum  
Jeugdvogelwacht Koudum-Hemelum  
Ús thús Stichting die de website Koudum.nl onderhoudt.

Kerkgemeentes

Baptisten gemeente Zuidwest-Friesland  
PKN Koudum  
Volle Evangelie Gemeente Op Stap