“Vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen te Koudum” (DBK) zo is de statutaire naam. Opgericht op 3 maart 1913. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de belangen van het dorp Koudum, in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het plegen van overleg met het Gemeentebestuur van Sudwest Fryslân, het voeren van acties, het houden of doen houden van van lezingen, het verspreiden van geschriften, het bevorderen van het vreemdelingenverkeer en in het algemeen het bevorderen of tot stand brengen van al die zaken, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DBK telt op dit moment een kleine 1000 leden, op meer dan 90% van alle adressen te Koudum.

Contributie en ledenadministratie
De contributie is € 15 euro per jaar en gaat per automatische incasso. Klik hier voor het in te vullen (SEPA) formulier.

De automatische incasso wordt jaarlijks geïnd in de maanden april/mei.
U ontvangt de dorpskrant Bulte Nijs dan gratis 10 keer per jaar.

Ledenadministratie Dorpsbelangen Koudum
p/a dhr. Sjouke Hoekstra, Bovenweg 35, 8723 EC Koudum.
e-mail: dbkoudum@gmail.com

Bestuur
Bas Oosterbaan | Voorzitter | Doerebout 5, 8723HD Koudum 0514-521763
Joke van der Kooi | Secretaris |Gerben Ypmastraat 28| 523020
Wieneke Riemersma |Notuliste | Havenkade 10 | 851417
Gerben Brouwer | algemeen lid | Spoarleane 6 |522725
Ria Bootsma | Penningmeester |  |
Nienke Dijkstra-de Groot | algemeen lid | Nieuweweg 5 | 521322

Secretariaat Dorpsbelangen Koudum
Joke van der Kooi
Gerben Ypmastraat 28
8723 CR Koudum
0514 -523020
e-mail: dbkoudum@gmail.com