De website Koudum.nl is een website die nieuws verzamelt over het dorp Koudum in de zuidwesthoek van Friesland. De website wordt gerund door vrijwilligers die zich verzameld hebben in de Stichting Ús Thús.

Stichting Ús Thús

Us Thús is ontstaan als een werkgroep van Dorpsbelangen Koudum, die eind 1999 werd gevormd na een oproep in dorpskrant Bulte Nijs voor vrijwilligers om voor Koudum webpagina’s te ontwerpen. Hieruit ontstond Koudum.nl. Sinds half juli 2017 is Ús Thús een zelfstandige stichting, losgekoppeld van Dorpsbelangen Koudum. De stichting heeft als doel het onderhouden van de website Koudum.nl in de breedste zin van het woord.

Het bestuur wordt gevormd door Bouke-Yke Peterson (voorzitter), Jan Eisma (secretaris) en Alderina Brouwer (penningmeester).
Jacob Diekman is lang voorzitter geweest en treedt momenteel nog als adviseur van de stichting op.

Redactie Koudum.nl
Jan Eisma (speciale verslaggever)
Jelle van der Meulen
Alderina Brouwer
Anja Klijn Velderman

Andere medewerkers van de stichting Ús Thús
Sierd de Boer
Sjoerd de Boer (website, webcam)
Gerard Sirag (weerstation)

Visie en missie van Ús Thús

Visie

Koudum.nl is een platvorm waar Koudumers, oud-Koudumers, toeristen en andere geïnteresseerden kunnen lezen wat voor dorp Koudum is, wat er gebeurt en welke faciliteiten er zijn. De website voorziet in informatie over bedrijven in het dorp, activiteiten en actuele gebeurtenissen (o.a. door middel van een agenda, ontwikkelingen, feitjes en andere nijsgjirrichheden.

Missie

De missie van Ús Thús is het zorg dragen voor een actuele, veelzijdige, informatieve, duidelijke website. Dit doen we door zo goed mogelijk gebruik te maken van de verschillende informatiebronnen, waaronder lokale, regionale, nationale kranten, Facebook, Twitter, bedrijven en eigen inbreng.