Koudum.nl

De website Koudum.nl is een website die nieuws verzamelt over het dorp Koudum in de zuidwesthoek van Friesland. De website wordt gerund door een steeds kleiner groepje vrijwilligers die zich verzameld hebben in de Stichting Ús Thús. Mogelijk stopt Koudum.nl per 1 januari 2024 bij gebrek aan belangstelling.

Stichting Ús Thús

Us Thús is ontstaan als een werkgroep van Dorpsbelangen Koudum, die eind 1999 werd gevormd na een oproep in dorpskrant Bulte Nijs voor vrijwilligers om voor Koudum webpagina’s te ontwerpen. Hieruit ontstond Koudum.nl. Sinds half juli 2017 is Ús Thús een zelfstandige stichting, losgekoppeld van Dorpsbelangen Koudum. De stichting heeft als doel het onderhouden van de website Koudum.nl in de breedste zin van het woord.

Redactie Koudum.nl
Jan Eisma (speciale verslaggever, notulist)

Andere medewerkers van de stichting Ús Thús
Sierd de Boer (speciale projecten)
Sjoerd de Boer (website, webcam)
Gerard Sirag (weerstation)
Jacob Diekman (secretaris)
Bouke-Yke Peterson (voorzitter)
Alderina Brouwer (penningmeesteres)

Visie en missie van Ús Thús

Visie

Een echte visie heeft Koudum.nl al lang niet meer. Koudum.nl wilde een platvorm zijn waar Koudumers, oud-Koudumers, toeristen en andere geïnteresseerden kunnen lezen wat voor dorp Koudum is, wat er gebeurt en welke faciliteiten er zijn. De website zou willen voorzien in informatie over bedrijven in het dorp, activiteiten en actuele gebeurtenissen (o.a. door middel van een agenda), ontwikkelingen, feitjes en andere nijsgjirrichheden. De meeste hier genoemde activiteiten worden al jaren niet uitgevoerd.

Missie

De missie van Ús Thús is het zorg dragen voor een actuele, veelzijdige, informatieve, duidelijke website over Koudum. Dit wil de stichting doen door het ontvangen en plaatsen van persberichten met betrekking tot Koudum en door zo goed mogelijk gebruik te maken van de verschillende informatiebronnen, waaronder lokale, regionale, nationale kranten, Facebook, Twitter en bedrijven.