Koudum.nl

De website Koudum.nl is een website die nieuws verzamelt over het dorp Koudum in de zuidwesthoek van Friesland. De website wordt gerund door een steeds kleiner groepje vrijwilligers die zich verzameld hebben in de Stichting Ús Thús. Mogelijk stopt Koudum.nl binnenkort bij gebrek aan belangstelling.

Stichting Ús Thús

Us Thús is ontstaan als een werkgroep van Dorpsbelangen Koudum, die eind 1999 werd gevormd na een oproep in dorpskrant Bulte Nijs voor vrijwilligers om voor Koudum webpagina’s te ontwerpen. Hieruit ontstond Koudum.nl. Sinds half juli 2017 is Ús Thús een zelfstandige stichting, losgekoppeld van Dorpsbelangen Koudum. De stichting heeft als doel het onderhouden van de website Koudum.nl in de breedste zin van het woord. Vanaf 2020 functioneert de stichting Us Thús feitelijk niet meer.

Technisch wordt de website Koudum.nl ook al jaren niet goed ondersteund. De agenda – die kuren vertoonde – is zodoende bijvoorbeeld verdwenen.

Redactie Koudum.nl
De geminimaliseerde redactie van Koudum.nl probeert nieuws dat Koudum betreft op de website Koudum.nl te plaatsen.

Andere medewerkers van de stichting Ús Thús (2020)
Sierd de Boer (speciale projecten)
Sjoerd de Boer (website, webcam)
Gerard Sirag (weerstation)
Jacob Diekman (secretaris)
Bouke-Yke Peterson (voorzitter)
Alderina Brouwer (penningmeesteres)

Visie en missie van Ús Thús

????????