Naam.

De naam VETZAVOT is afgeleid van: VETeranenZAalVOetbalTeam.

Deze naam werd bedacht door wijlen Dhr. Douwe Smits.

Dhr. Smits was gedurende 22 jaar voorzitter van VETZAVOT.

Opgericht.

VETZAVOT is opgericht in 1984. De eerste bijeenkomst was op: 01 november 1984.

De tot standkoming van VETZAVOT ging nog niet zo gemakkelijk. Berend Mintjes en Jarig Tjoelker hadden, voor er gevoetbald kon worden, een onderhoud met het hoofdbestuur van S.V. Oeverzwaluwen, om onder de vlag van Oeverzwaluwen de sporthal voor 1 uur per week te kunnen huren. Dit was nodig om de sporthal te huren voor het verenigingstarief. Het toenmalige hoofdbestuur bestaande uit de heren L. Mulder, voorzitter, F. van der Ploeg, secretaris en Dhr. A. Blom, penningmeester, wilden aan dat verzoek niet mee werken. Eerst allemaal lid worden van Oeverzwaluwen was hun boodschap. Dat de helft van de potentiële VETZAVOTTERS vrijwilligers waren van de afdeling Voetbal en de andere helft dan als tegenstanders zouden fungeren, vond geen genade in de ogen van het hoofdbestuur. Hierop werd de aanstaande oprichting van VETZAVOT afgeblazen. Toen dit ter ore kwam van Anne van der Lei, beheerder van De Klink, onder wiens supervisie ook de sporthal viel, nam hij de verantwoordelijkheid, dat er gestart kon worden tegen het tarief van de sportvereniging. Hij zou zelf voor het verschil instaan. Toen was het begin van VETZAVOT een feit.

Doel.

Het doel van VETZAVOT is, om, als veteranen toch nog bezig te blijven met het beoefenen van de voetbalsport in de zaal, om het lichaam en de geest zo lang mogelijk gezond te houden!!!

Samenkomsten.

Iedere donderdagavond van 21.30 – 22.30 uur intensive training door middel van een onderlinge partij zaalvoetbal.

Periode.

Eerste donderdag na de feestweek in september tot en met de laatste donderdag van maart.

Nabespreking.

Iedere donderdagavond na de training worden de prestaties geanalyseerd en verder passeren alle wereldproblemen de revue, waarvan vele van deskundig commentaar worden voorzien dan wel worden opgelost. Dit onder het nuttigen van koffie of thee of frisdrank!

Ledenbestand

LIDMAATSCHAP(actief):
Men kan zich NIET AANMELDEN om lid van VETZAVOT te worden, men dient te worden gevraagd!
Potentiële leden worden beoordeeld door de actieve leden van VETZAVOT.

Voornaam Achternaam   Beroep
SIETZE ABMA recreatiedeskundige
JAN BUMA AOW’er, v.h. metaalmeester
SYTZE FOLKERTSMA AOW’er, v.h. constructeur
GERRIT HIEMSTRA parttime veehandelaar – AOW’er.
ALLE KAMPEN AOW’er, v.h. veehouder.
HENDRIK KAMSTRA AOW’er, v.h. slager bij Supermarkt Poeisz
AUKE

LEENSTRA

 

AOW’er nog steeds producent van zuivel en vlees, kortom boer

EELKE

MEER, van der

v.h. kraanmachinist. Nu AOW’er

JARIG TJOELKER v.h. adm. medew. Bogerman Koudum, nu AOW’er.
SIETZE WAL, van der AOW’er, ex producent van o.a. de beroemde Koudumer Beantsjes en Bloemkolen, BEANTSJE fan it jier 2009!!!
ROB GOEDHART DIVERSEN
     
     
     
     

LIDMAATSCHAP(niet actief):
Leden die fysiek niet meer in staat zijn om de zware donderdagavondtraining te ondergaan, blijven lid van VETZAVOT.
Zij staan als “niet actief lid” geregistreerd. Dit geldt eveneens voor partners van leden van VETZAVOT die helaas zijn overleden.

LEDENBESTAND (niet actief) VETZAVOT:
Dhr. A. Hoekema en Dhr. Tj. van der Wal, Dhr. B. Hofman en Dhr. P. de Jong en Wicher van der Wal

Praktische zaken

 

TIJDWAARNEMING C.Q.SCOREBORD, SCHEIDSRECHTER, MATERIAALBEHEERDER.
Albert Fekken.

PROJECTEN:
Het project “EFFECTEN”. VETZAVOT was jaren lang in het bezit van een aandelenpakket. Het pakket bestond o.a. uit aandelen HEINEKEN, AJAX, UPC en KPN. Eind juli 2008 is het totale pakket verkocht, waarna er onmiddellijk een kredietcrisis uitbrak. Vervolgens werd er geïnvesteerd in het zgn. “MAKKE-LAMMEREN PROJECT”.  Dit houdt in het vetweiden van lammeren gedurende de zomer om ze daarna in de herfst te gelde te maken. Inmiddels, 2019, “MAKKE-LAMMEREN PROJECT” gestopt. Deelnemers uitgekocht.

REIZEN:
Iedere 1e zaterdag van juni gaat VETZAVOT op reis.  Dan mogen de partners van de leden mee. Als compensatie van de lange donderdagavonden die zij thuis alleen voor de buis moeten doorbrengen.

RECEPTIES:
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar houdt VETZAVOT een heuse nieuwjaarsreceptie.

SPONSERING:
VETZAVOT bedruipt zichzelf. Sponsoren zijn natuurlijk van harte welkom!(b.v. shirtreclame). Bovendien houdt VETZAVOT zich aanbevolen voor legaten en donaties.

Bestuur en aanverwant

 

ARCHIEF:
VETZAVOT heeft een uitgebreid archief van de volledige 35 jaar van haar bestaan. Dit archief staat bol van alle belevenissen van VETZAVOT, met foto’s, illustraties etc.

ARCHIVARIS:
Jellie Tjoelker-Soepboer

BESTUUR:
Bennie Hofman, voorzitter.
Jarig Tjoelker, secr./penn.m.

SECRETARIAAT / WEBBEHEER:
Jarig Tjoelker,
Tj. van der Walstraat 24H, 8723 CA KOUDUM.
Tel.: 0514-521800.  E-mail: tjoelker.j@hetnet.nl