Automatische Externe Defibrilator 

Een AED kan levens redden

 

Link AED locaties Rode Kruis: https://aed.rodekruis.nl/

 

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. Daar waar vaak een omstander aanwezig is. Snelle en doeltreffende hulp is van levensbelang, dus diezelfde omstanders moeten wel weten dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn én wat er moet gebeuren. De Nederlandse Hartstichting wil heel Nederland oproepen tot het volgen van een AED en reanimatie cursus, wij in Koudum sluiten ons daar volledig bij aan en kunt u zich voor de cursus bij de EHBO vereniging aanmelden.

Bron: www.6minuten.nl

Initiatieven in onze omgeving

AED Werkgroep Koudum

Net als in vele gemeenten in Nederland is ook in Koudum
een werkgroep die de mogelijkheden onderzoekt om enkele AED’s in de openbare ruimte te kunnen plaatsen.

Daar wij van mening zijn dat een totaal oplossing moet worden nagestreefd willen wij ook de opleiding van vrijwilligers en een alarm systeem in het project betrekken.

In de werkgroep werken Rode Kruis,  voormalig Groene Kruis, EHBO vereniging, Dorpsbelangen en de huisartsen samen.

Nijefurd en Antonius Ziekenhuis vergroten veiligheid met AED’s

De gemeente Nijefurd krijgt binnen haar gemeentegrenzen Automatische Externe Defibrillatoren. Nijefurd is daarmee de eerste gemeente die initiatief neemt om in de hele gemeente AED’s te plaatsen. Doel is om de veiligheid in het gebied sterk te vergroten.

Lees verder Gemeente Nijefurd >>

Lees verder Antonius Ziekenhuis Sneek >>

Aanmelden als AED vrijwilliger in Koudum

Bent u ook van mening dat diverse AED’s en een ploeg opgeleide vrijwilligers ervoor kan zorgen dat er levens worden gered?

Meld u aan voor de opleiding door de EHBO vereniging of als u de opleiding al hebt gevolgd als vrijwilliger >>