In Geen categorie

Sinds vorige week is een aannemer met zwaar materieel druk aan het werk langs het Poelspaed, het gedeelte van het fietspad dat van Galamadammen langs de Morra naar het Jan Broerskanaal loopt. De aannemer voert deze werkzaamheden uit in opdracht van het Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân. In verband met deze werkzaamheden is het fietspad afgesloten tot eind mei, al kunnen de werkzaamheden ook enkele weken eerder klaar zijn, als de weersomstandigheden meezitten.

De gemeente wilde vorig jaar al het fietspad laten opknappen, omdat er vanuit Koudum nogal geklaagd was over de staat van het fietspad. De gemeente vroeg toen eerst aan het Wetterskip of die in de nabije toekomst plannen had met het gebied. Dat was inderdaad het geval. Het Wetterskip heeft onder andere als taak te zorgen voor een goed waterbeheer in het gebied dat het onder zijn hoede heeft. Het moet regelmatig de staat van de waterkering langs sloten en meren toetsen op hoogte en op stabiliteit. Dat stond inderdaad voor het gebied langs de Morra in de planning.

Na overleg met de gemeente heeft het Wetterskip deze werkzaamheden langs het Poelspaed naar voren gehaald en die worden de komende maanden uitgevoerd. Er zijn metingen gedaan waaruit blijkt dat de waterkering in dat gebied geen stabiliteitsproblemen kent. Wel moet er wat gedaan worden aan de hoogte van de waterkering om ervan verzekerd te zijn dat de komende dertig jaar – die verwachte levensduur houdt het Wetterskip aan – wat dat betreft geen problemen ontstaan. 

Er wordt nu eerst langs het fietspad een werkpad aangelegd. Daarna worden de oude betonplaten van het fietspad verwijderd. Vervolgens zal grond aangevoerd worden om de waterkering zo’n dertig centimeter op te hogen. Ook zal op diverse plekken langs de Morra stortsteen worden aangevuld om de walkant te beschermen. Als dat allemaal gebeurd is, wordt er weer een nieuw fietspad aangelegd op dezelfde plek als waar het oude fietspad liep.

André Seinstra van het Wetterskip Fryslân die deze informatie desgevraagd aan Koudum.nl gaf, voegde er ook nog aan toe dat er in het najaar slenken worden aangelegd in de rietkragen die bij het Poelspaed langs de Morra staan. De aanleg van de slenken heeft te maken met het natuurbeheer van de provincie. Deze werkzaamheden zullen geen invloed hebben op het fietspad, want die worden dan vanaf het water uitgevoerd.