In Geen categorie

Op een aantal bomen in Koudum staat sinds kort een wit kruis. Dat zijn bomen die door de gemeente zijn aangemerkt als onveilig. Zij worden in de winter gekapt.

De gemeente Súdwest-Fryslân controleert iedere zomer de bijna vijftigduizend bomen die zij onder haar beheer heeft. De gemeente kijkt of er geen dode takken aan de boom zitten, of er geen gevaarlijke zwammen op groeien, of de boom wel goed in blad staat en of de stam niet aangetast is. Zo wordt gekeken of de bomen nog veilig zijn. De meeste bomen komen prima door de keuring, maar sommige niet. De onveilige bomen zijn te herkennen aan de witte kruisen. Die bomen kapt de gemeente tussen 1 december en begin maart.

Twee bomen in de Gerben Ypmastraat met een wit kruis

Op de bomenkaart van de gemeente is te zien welke bomen dit winterseizoen worden weggehaald. De reden waarom staat er ook bij. Ook is op de bomenkaart te zien of er weer een boom wordt terug geplant op deze locatie. Overigens wordt de reden niet altijd helemaal duidelijk uitgelegd: zo worden op de Tjalke van der Walstraat – bij de Dammenseweg – drie lindebomen gekapt wegens “ernstige overlast” en in de Gerben Ypmastaat twee essen wegens “winterkap”.