In Geen categorie

Deze week meldde het energiebedrijf Vermilion via een brief aan de inwoners van Koudum dat het vanaf eind oktober seismisch onderzoek uit gaat voeren in de omgeving van Koudum. Vermilion is een internationaal bedrijf waarvan het Nederlandse hoofdkantoor in Harlingen staat. Het onderzoek is, zo zegt het bedrijf in de brief, nodig om beter inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van aardgasvoorraden en aardwarmte in de diepe ondergrond. Op 4 november is er in De Klink een informatieavond hierover.

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de grond ingestuurd. De onderliggende aardlagen kaatsen de golven terug. Door de signalen nauwkeurig te meten kan een duidelijk beeld van de ondergrond worden gemaakt. Op deze manier worden voorraden van aardgas en de aanwezigheid van aardwarmte in kaart gebracht. Dergelijk onderzoek gebeurt in Nederland al sinds de jaren ‘50. In dit deel van Nederland is nog geen seismisch onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwste 3D-technieken.

Op 4 november 2021 houdt Vermilion in De Klink in Koudum een informatiemarkt. De informatiemarkt is in twee delen opgesplitst: 18.00-19.15 uur en 19.15-20.30 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een avonddeel te kiezen en binnen te lopen tussen deze tijden. Wel is het noodzakelijk dat men zich van tevoren aanmeldt. Dat kan hier.

Voor de informatieavond in De Klink worden de landelijke coronarichtlijnen gevolgd. Daarom wordt gevraagd om de CoronaCheck-app van tevoren te activeren, zodat een geldig toegangsbewijs (QR-code) bij de ingang samen met een ID-bewijs getoond kan worden. Zonder coronatoegangsbewijs worden mensen niet toegelaten. Meer informatie en een overzichtskaart van de planning staat op de website van Vermilion.

Inmiddels hebben enkele Koudumers op de Facebookpagina Koudum hun verontrusting over dit seismisch onderzoek uitgesproken. Er is bij sommigen de angst dat er aardgas uit de bodem bij Koudum gewonnen zal worden als dat bij het onderzoek aangetroffen wordt.