In Geen categorie

Morgen, donderdag 21 oktober, is de geheel vernieuwde kringloopwinkel Op ‘e Nij in Koudum weer op het vertrouwde adres aan de Bovenweg open. Daarom was Omrop Fryslân in de winkel om te laten zien hoe er door de vrijwilligers met man en macht gewerkt wordt om de winkel weer opnieuw in te richten. Janet Metzlar van Op ‘e Nij werd geïnterviewd en ze was duidelijk trots op de vernieuwde locatie en vooral op het vele werk dat de vrijwilligers verzet hebben.

In het bijbehorende artikeltje bij de Omrop wordt gesuggereerd dat de hele verbouwing in de afgelopen dagen gebeurd is. Dat is natuurlijk niet zo: de verbouwing heeft de afgelopen maanden plaats gevonden, maar de laatste dagen wordt de winkel opnieuw ingericht. Alle spullen die in de tijdelijke winkel aan de Opslach stonden zijn weer terugverhuisd. En er is veel meer ruimte gekomen, nu er ook een bovenverdieping in het gebouw is aangebracht.

In het filmpje van Omrop Fryslân vertelt Janet Metzlar dat de verbouwing van het pand van de kringloopwinkel noodzakelijk was, omdat er asbest in het oude dak verwerkt zat. Dat zou voor de Koudumers een onveilige situatie kunnen opleveren. Tevens bood de verbouwing de mogelijkheid om isolatie aan te brengen en een bovenverdieping in het gebouw te realiseren. Op die bovenverdieping worden onder andere de kleren en de bedden ondergebracht.

In het interview wordt ook gewezen op de naamsverandering: sinds vorig jaar valt de kringloopwinkel in Koudum niet langer onder Emmaus en is de naam veranderd in Op ‘Nij. Het doel – met vrijwilligers geld inzamelen voor een goed doel – blijft hetzelfde. In het filmpje wordt ook nog gerefereerd aan de actie die Koudum met de kringloopwinkel voerde om het verdiende geld niet aan de gemeente af te hoeven dragen in verband met de kosten voor het brengen van afval. Ook dat probleem is tot ieders tevredenheid opgelost.