In Geen categorie, Gemeentenieuws

De gemeente Súdwest-Fryslân laat een onderzoek uitvoeren naar alle ontmoetingsplaatsen binnen de gemeente, waaronder De Klink in Koudum. Ze onderzoekt hoe het met deze ontmoetingsplaatsen gaat. Op basis daarvan kan de gemeente iets zeggen over de kwaliteit en de toekomst van deze ontmoetingsplaatsen.

De inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben tijdens een breed onderzoek naar de leefbaarheid in de gemeente verteld dat ze het belangrijk vinden dat elke kern of wijk een plek heeft om elkaar te ontmoeten. De gemeente heeft in de afgelopen jaren gemerkt dat de ontmoetingsplaatsen vaker ondersteuning van de gemeente vragen op verschillende onderdelen (financieel, vrijwilligers, activiteiten).

Om een beslissing te maken over een eventuele andere rol van de gemeente, wil de gemeente graag weten wat de behoefte is van de besturen en hoe het met de ontmoetingsplaatsen gaat. Dat wordt door dit onderzoek in kaart gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 65 dorpshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele centra binnen de gemeente Súdwest-Fryslan. Aan de hand van deze gegevens zal een advies worden opgesteld over de rol van de gemeente.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en is geheel vrijwillig. De onderzoekers verwerken de antwoorden anoniem, waardoor ze nooit tot een persoon zijn terug te brengen. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.