In Geen categorie

Eind vorige week verscheen het aprilnummer van Bulte Nijs, de ‘Dorpskrant van Koudum’. Dit maandblad verschijnt – behalve in juli en augustus – altijd in de eerste week van de maand. Het blad wordt bezorgd bij alle leden van Dorpsbelang Koudum en is te koop bij boekhandel Muizelaar.

Het voorpagina-artikel gaat over de plannen van de sportschool die in juni aan de Tjalke van der Walstraat geopend wordt. In het tweede gedeelte van de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen zijn die plannen toegelicht. Ook in het aprilnummer van Bulte Nijs een interview met Marcel Tambach en Jennie van der Veen van tattooshop Se7en Sins, met wie wij in februari ook een interview hadden.

Verder o.a. grotere artikelen over het veteranenzaalvoetbalteam VETZAVOT, over “tuinder in hart en nieren” Piet Hobma, en over een jeugdige krantenbezorger. En natuurlijk tientallen kleine stukjes, variërend van artikeltjes over de eerste spinazie van Kwekerij Trimpe of de vernieuwingen in het Oldeferdpark tot de column van Dorpsbelangen en verslagjes van de toneelavonden van Artiku of van wat er gebeurde bij de ijsclub, voetbal- , volleybal- en tennisvereniging.