In Geen categorie

Nog voordat oktober afgelopen is valt deze keer het novembernummer van Bulte Nijs, de dorpskrant van Koudum, in de brievenbussen van de leden van Dorpsbelangen Koudum. De redactie van Bulte Nijs heeft de twaalf pagina’s van deze editie weer goed gevuld met nieuwtjes, wetenswaardigheden en achtergrondartikelen die Koudum betreffen. Redacteur Wouter van der Molen schreef twee grote artikelen, een over het ‘Boerd 1580’, het herdenkingsbord in de Martinikerk ter herinnering aan de Spaanse razzia in 1586. Daarin vertelt hij over de feestelijke onthulling op 1 oktober van het gerestaureerde bord en natuurlijk legt hij ook de verwarring over 1580/1586 uit.

Van der Molen bracht ook een bezoek aan kinderopvang It Fûgelnêst. Twee jaar geleden nam Jannie Kamminga uit Sneek de leiding over en zij vertelt in het artikel onder andere over de twee jaar dat ze in Koudum werkt. Ook onthult ze nieuwe plannen, want Sikke Heerschop, de eigenaar van het pand heeft de vroegere kleuterschool ‘It Beukerhôf’ gekocht dat achter het pand van ‘It Fûgelnêst aan de Dammenseweg staat. De plannen daarvoor staan nog niet allemaal vast, er moet nog een hoop opgeknapt en getimmerd worden, maar waarschijnlijk zal daar in ieder geval de buitenschoolse opvang gevestigd worden. Als er tenminste tegen die tijd personeel voor te vinden is.

In 2007 emigreerden de Koudumers Trinus Haijtjema en Miranda Klaij naar Estland om daar een bestaan op te bouwen. Inmiddels hebben ze twee kinderen en leven ze heel tevreden in een bijzondere natuurrijke omgeving, tussen de bomen op een paar honderd meter van een baai in de Oostzee. Jan de Vries zat rond 2000 met Trinus in het bestuur van Dorpsbelangen en hij bezocht het gezin de afgelopen zomer. In een paginagroot artikel in deze Bulte Nijs laat De Vries zien hoe het met het gezin in Estland gaat. Hij eindigt het artikel met: “Trinus en Miranda volgden hun hart en hebben een drastische stap gezet. Hun enthousiasme over de kracht en rijkdom van de Estse natuur begrijp je pas goed als je die zelf hebt ervaren.” Gelukkig maakte hij ook enkele foto’s die de lezers een beetje helpen om het te begrijpen.

Redacteur Lourens de Vries was op 16 oktober bij de ‘daverende’ popavond in De Klink met de coverband Deadline. Het was weer de eerste popavond sinds vorig jaar maart het coronavirus toesloeg. De Vries is voorlopig ook optimistisch over het weer doorgaan van het traditionele oliebollenbiljarttoernooi, al blijft hij ook voorzichtig: corona kan weer roet in het eten gooien. Deze redacteur van Bulte Nijs bracht ook een bezoek aan de nieuwe modewinkel in de Hoofdstraat. Nadat het pand op nummer 22 jarenlang leeg gestaan had, zat er eerst een snoepwinkel in, daarna een computerwinkel, maar, zo maakt De Vries duidelijk: modewinkel Nanda is een blijvertje. Dat werd hem duidelijk uit het gesprek met de Koudumers Rogier en Nanda, de eigenaren van de modewinkel die ook al in Balk gevestigd is en binnenkort de activiteiten uitbreidt met een webwinkel.

Uiteraard staat er weer allerlei klein nieuws in deze aflevering van Bulte Nijs, die overigens opent met de Koudumermokken Spaaractie. Deze actie startte begin dit jaar en loopt nog steeds. Bij de meeste ondernemers in Koudum kun je een stempel op een spaarkaart krijgen en bij voldoende stempels is een van de zes mokken op te halen bij Joukje Wittermans van elektriciteitswinkel Hiemstra. Daar staan de mokken ook in de etalage en is te zien hoe Tjitske Haytema de mokken vormgegeven heeft, met een tekst van Ytsje Hettinga. Het Promotieteam Koudum heeft nu ook voor een extra actie gezorgd: raad waar de foto’s van de mokken in Bulte Nijs staan en verdien een leuke attentie.

Eindelijk staat op de achterpagina ook weer een bijna normale ‘Agenda van De Klink’. Ook op de achterpagina een foto van een schilderij van Koudumer Piet Broertjes van ‘It gemaaltsje oan de Tsjûkemar by Eastersee’ met een paar dichtregels in het Fries. Dat is niet het enige Fries in de bijna geheel in het Nederlands geschreven dorpskrant van Koudum. Histoarysk Koudum heeft een bezoek gebracht aan de ‘Steateseal yn it Provinsjehûs’ en schrijft daar een klein stukje over: ‘Op besite yn it Hûs fan Fryslân.’ En Pier Zijlstra schreef een ingezonden stukje ‘Oan barrels’ waarin hij herinneringen ophaalt aan het ‘fiskershûske’ van Rintsje Visser dat bij Galamadammen stond en enkele maanden geleden in vervallen staat tegen de vlakte gegaan is. Hij plaatste daarbij een fraaie winterse foto.

Bulte Nijs wordt thuis bezorgd bij de leden van Dorpsbelangen Koudum. Niet-leden kunnen de krant kopen – voor twee euro – bij boekhandel Muizelaar in de Hoofdstraat.