In Geen categorie

Het meinummer 2022 van Bulte Nijs, de dorpskrant van Koudum, verscheen op 5 mei, Bevrijdingsdag, en dat had ongetwijfeld een reden: het grootste artikel staat op pagina 10 tot en met 12 en gaat over de dag in 1945 dat Koudum bevrijd werd, al was dat wel niet 5 mei, maar 17 april 1945. Histoarysk Koudum kreeg in 2021 de beschikking over een kopie van een brief die de toen 29-jarige Eisje Speerstra aan haar zus Sannie schreef over de gebeurtenissen rond de bevrijding van Koudum. Het is een fantastische brief die van heel dichtbij een prachtig tijdsbeeld geeft.

Of, zoals de Koudumer historicus Jan de Vries schrijft in zijn inleiding op de brief (een brief van twee volle pagina’s in Bulte Nijs!): “De tekst geeft een levendig beeld van de aan onzekerheid gekoppelde opwinding van de ophanden zijnde bevrijding en uiteindelijk de komst van de Canadese bevrijders in Koudum. Uit de brief spreekt grote opluchting over de bevrijding na vijf jaar te zijn onderdrukt en gemuilkorfd door een vreemde mogendheid.”

Alleen al de brief van Eisje Speerstra van 25 april 1945, die begint met “Liefste Sanneke Tanneke”, is het aanschaffen van deze Bulte Nijs dubbel en dwars waard. Maar er is veel meer. Het openingsartikel gaat over de Vogelwacht Koudum-Hemelum die inmiddels 62 jaar bestaat en die in het voorjaar drukke tijden kent. Het artikel is te lang voor de voorpagina en het slot staat dan ook op de achterpagina, naast een nieuwe column van Jelle van der Meulen (over de schrijver Gerrit Krol die Koudum een plekje in de Nederlandse literatuur gaf) en de agenda van De Klink waarin onder andere 18 mei als een belangrijke datum genoteerd staat.

In de column van Dorpsbelangen neemt Nienke Dijkstra-De Groot afscheid als bestuurslid. Ze schrijft ook over besprekingen met de gemeente over het gevaarlijke kruispunt ter hoogte van Pitch & Putt en over de irritatie die zo langzamerhand bij Dorpsbelangen Koudum ontstaat omdat de gemeente te veel belangrijke zaken te lang laat liggen zonder met iets concreets te komen.

Redacteur Wouter van der Molen doet verslag van zijn gesprek met Regina Boekema en Aleida Peterson-Folkerts, de twee Koudumer vrouwen die de acties vanuit Koudum voor de OekraIense vluchtelingen in Galamadammen leiden. En natuurlijk heeft hij weer gepaste ingrediënten voor zijn rubriek ‘Bloemen en Bakken met Wouter’, namelijk speciale appeltaart voor Moederdag en ‘de tuin in mei’.

Redacteur Lourens de Vries schreef voor deze Bulte Nijs niet alleen een artikel over de verkeersmarkt van 14 april bij het Bogerman College, maar ging ook op bezoek bij Peter en Ineke van der Molen die vorig jaar hun drukke leven in eetcafé Spoorzicht uiteindelijk verruilden voor een veel rustiger leven in Ravelijn. Dat gepensioneerde leven bestaat overigens bepaald niet alleen uit stilzitten, want we zien bijvoorbeeld op foto’s hoe Peter bezig is met het bouwen van bijzondere maquettes waarvoor hij nu de tijd heeft.

Dat de coronaperikelen op dit moment zeer goed beheersbaar lijken, tonen tal van berichten over aanstaande bijeenkomsten, zoals een Open Dag (op de Dag van de Verpleging, 12 mei) bij Buurtzorgteam Fûgelhoeke, een voorlichtingsbijeenkomst Mijn Huis Op Maat voor Koudumers van 70 jaar en ouder (9 mei), een presentatie ‘Het groenbeheer nader bekeken’ door Douwe de Groot, beleidsadviseur groen van de gemeente Súdwest-Fryslân (10 mei) of een optreden van het Frysk Jeugd Fanfare Orkest (14 mei).

Wie alles wil weten van het meinummer van Bulte Nijs, ook kleinere berichtjes, bijvoorbeeld over het Koudumer Simmer festival, of nieuws van De Finke, het Oldeferd Ontmoetingspark of een wandelgroep voor mensen met dementie en hun mantelzorger, kan het blad kopen (€ 2,-) bij boekhandel Muizekaar in Koudum. Leden van Dorpsbelangen Koudum of postabonnees krijgen het blad in de brievenbus.