In Geen categorie

Natuurlijk is Koudum trots op het broedsucces van het zeearendpaar in het Koudumer Boskje. Regelmatig plaatsten wij van februari tot en met eind juni nieuws met filmpjes over het opgroeien en uiteindelijk uitvliegen van de twee jonge zeearenden die de ouders met succes grootgebracht hebben. Maar dat is niet het enige succes voor vogels in onze omstreken. Zo is de werkgroep van het Oldeferd Ontmoetingspark opgetogen over het broedsucces van de torenvalken.

Op de Facebookpagina plaatsten de mensen van het Oldeferd Ontmoetingspark foto’s en ze schrijven: “De nestkast voor de torenvalken was een groot succes! Van de 5 eieren zijn er 4 uitgekomen. Ze zijn inmiddels uitgevlogen, hoe prachtig!”

En hoe slecht het ook gaat met de grutto in Nederland, af en toe is er in onze omgeving positief nieuws te melden over deze bekende trekvogel die toch ook zo kenmerkend is voor ons weidegebied. Vorig jaar al meldden we dat het in onze omgeving, dankzij een goede samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers, niet alleen maar kommer en kwel was met de grutto. Begin dit jaar konden we meedelen dat het onderzoek naar de grutto in onze omstreken nog vijf jaar voortgezet kon worden. En als kers op de taart lieten onderzoekers zien wat een merkwaardige tocht een gruttogezin in juni rond Koudum maakte.