In Geen categorie

In 2004 is de Rijksuniversiteit Groningen een langjarig grutto-onderzoek gestart in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De bedoeling is om erachter te komen waarom het zo slecht gaat met de broedvogels van het agrarische gebied en wat eraan te doen is. Extensief natuurbeheer lijkt een oplossing, zo lijkt de voorlopige conclusie van het onderzoeksteam onder leiding van Theunis Piersma.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten van extensief natuur beheer rondom Koudum ronduit spectaculair, meldde de Balkster Courant vorige week. In de periode van 2014 tot en met 2016 werd er in de Samenvoeging geen enkel gruttopaar met kuikens gesignaleerd. Dit jaar in juni werden 36 paren geteld door onderzoekers van de Rijksuniversiteit van Groningen, ruim 300 procent meer dan vorig jaar.

Waarom het nu lukt en eerder niet lijkt een kwestie van de juiste inzichten en een lange adem. In het gebied werden de afgelopen jaren maatregelen genomen die op langere termijn hun vruchten afwerpen. Ook is een goede afstemming gezocht tussen het collectief, de betrokken boeren en samenwerkingspartners, zoals jagers en vogelwachters.

In de Samenvoeging werden greppels en plas-dras zones aangelegd en daarnaast is gewerkt aan het herstellen van de openheid van het gebied. Minder struikgewas geeft predatoren minder kans te overleven. Jagers houden vervolgens het aantal bejaagbare predatoren kort.

Meer informatie: Balkster Courant. De foto is van Ilse Hooijmeijer (op de site van de Balkster Courant).