In Geen categorie

In september 2019 verschijnt het 300ste nummer van onze dorpskrant Bulte Nijs. Die zou nooit bij iedereen zo vaak in de bus gevallen zijn als al die (vrijwillige) bezorgers dat niet zo trouw tien keer per jaar in hun wijk hadden verzorgd. De huidige redactie van Bulte Nijs wil daar graag aandacht aan besteden, maar beschikt niet over een lijst met alle bezorgers sinds 1989.

Daarom vraagt de redactie van Bulte Nijs aan iedereen die bezorger van de Bulte Nijs (geweest) is of iemand kent die dat is (geweest) om naam, e-mailadres en een pasfotootje naar de redactie te sturen op het e-mailadres  bultenijs.redactie@gmail.com.