In Geen categorie

Vorige week verscheen er op Twitter een opmerkelijk verhaal van Het Global Flyway Network (GFN) over een gruttogezin bij Koudum. Dat ondernam een tocht van bijna tweeëneenhalve kilometer naar een beter leefgebied voor de jonge grutto’s. Het GFN is een samenwerking tussen onderzoekers over de hele wereld die zich bezighouden met trekvogels. Een van de methodes die het netwerk gebruikt is het zenderen van vogels. De moeder van het gruttogezin draagt een zender.

En zo twitterde het GFN op 6 juni: “Een gruttogezin waarvan moeder radiozender draagt, verlaat raaigrasland bij Koudum op zoek naar bloemrijk weiland. Dat vinden ze 2,3 km verderop. Tijdens de tocht steken ze 3 wegen over (inclusief een drukke provinciale weg), gaan door diepe sloten en doorkruisen een boomwal.” In de Engelstalige versie van de tweet staat ook nog nadrukkelijk dat de tocht succesvol verliep! Op een foto bij het bericht is de tocht – die van 28 mei tot 9 juni duurde – te zien:

Het GFN is opgezet door onder anderen Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie in Groningen, en krijgt internationale subsidie van diverse organisaties. De Universiteit van Groningen is een van de partners van het netwerk.