In Geen categorie

Koudumer Jos Hooijmeijer, als onderzoeksmedewerker verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen, doet samen met hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma en anderen al jaren onderzoek naar de vogelstand in Zuidwest-Friesland. Vooral de grutto is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Vandaag kwam het bericht dat het vogelonderzoek nog zeker vijf jaar gefinancierd wordt door het ministerie van landbouw, Natuur en Voedselvoorziening.

Dat is een opluchting voor het onderzoeksteam dat dit jaar al met het onderzoek was doorgegaan zonder dat deze toezegging er lag. “Foarich jier wiene we benaud dat dat it lêste jier wêze soe. We ha twa jier dwaande west om de geasten ryp te meitsjen foar dit ferfolch.” zegt Hooijmeijer vandaag in de Leeuwarder Courant.

Hooijmeijer en de zijnen voeren het onderzoek onder andere uit in de polders De Samenvoeging en de Haanmeer, respectievelijk ten oosten en ten noordwesten van Koudum. In een interview in de Leeuwarder Courant dat vanmorgen verscheen, vertelt Hooijmeijer onder andere enthousiast over een grutto die hij al volgt sinds deze in mei 2009 geboren werd.

Grutto’s bij Koudum, 15 april 2020 (eigen foto)

foto boven artikel: Albert Draaijer