In Geen categorie

In verband met de verscherpte coronamaatregelen heeft het bestuur van Dorpsbelangen Koudum besloten om de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober uit te stellen tot nader bericht.

Op 22 oktober 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Koudum plaats in De Klink. De vergadering begint om 20.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is het nodig om vooraf aan te melden. Dat kan via dbkkoudum@gmail.com.

Op de agenda van deze vergadering staat onder andere een voorstel tot verhoging van het postabonnement en er worden nieuwe bestuursleden gekozen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn algemeen bestuurslid Gerben Brouwer en voorzitter Bas Oosterbaan. Teunis Vonk is gedurende het jaar 2019 ingestroomd om de taken van de voormalige secretaris Joke van der Kooi over te nemen. Daarnaast hebben Klaas Damstra en Janna Hoekstra zich als als nieuw bestuurslid gemeld.

Na de pauze wordt de stand van zaken met betrekking tot glasvezel voor Koudum besproken. Machiel Talsma, programmamanager huisvesting bij Patyna zal het hebben over de realisatie van de ouderenzorg ‘Nieuwe Stijl’ voor Koudum en omgeving. Ten slotte zal het Team Promotie Koudum zijn plannen duidelijk maken.

De volledige agenda staat hier: agenda-alv-dbk-22-oktober-2020.