In Geen categorie

Op dinsdag 27 oktober 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Duurzaam Koudum plaats. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus, is het verplicht vooraf aan te melden voor deze ALV, graag uiterlijk voor 26 oktober. Dit is mogelijk via een mailtje naar info@duurzaam.koudum.nl. Het wordt aangeraden om van tevoren de gezondheidscheck te doen.

Het bestuur van Duurzaam Koudum stelt voor om op deze vergadering Jeltsje Venema te benoemen als bestuurslid. De eerste termijn van de bestuursleden Age Flapper, Anske Schotanus en Chris Vessies zit er op; zij stellen zich herkiesbaar. Verder zullen op de vergadering het jaarverslag 2019 en de financiële stukken 2019 vastgesteld worden.

Vóór de pauze zullen ook nog de plannen voor 2020-2021 besproken worden. Het bestuur nodigt de leden uit om met ideeën te komen. Na de pauze wil het bestuur met de leden en eventuele belangstellenden in gesprek gaan over het gezamenlijke energiebedrijf VanOns.

De complete agenda staat in de laatste nieuwsbrief van Duurzaam Koudum.