In Geen categorie

De twee jonge zeearenden die in april geboren zijn in een nest bij Koudum hebben de afgelopen dagen het nest verlaten. Vrijdagochtend 26 juni vloog het eerste jong van het nest weg en zaterdagmorgen vertrok ook het tweede jong. De jongen verlieten het nest ruim een week later dan de kenners verwacht hadden.

Zoals bekend nestelen twee zeearenden, die mogelijk oorspronkelijk uit Duitsland komen, sinds 2017 in het Koudumer Boskje. Dat gebied is voor publiek niet toegankelijk, maar het nest kan met een goede verrekijker of camera met een flinke telelens zonder de vogels te storen wel bekeken worden vanaf de parkeerplaats bij het aquaduct.

Het eerste jaar werd er wel gebroed, maar kwam er geen ei uit. In 2018 waren er steeds drie arenden actief, maar die kwamen niet tot broeden. Vorig jaar bouwde het paar een nieuw nest in een hoge wilg en was er voor het eerst broedsucces bij de Koudumer zeearenden: één jonge zeearend werd geboren en met succes groot gebracht.

Half februari meldden we hier dat het zeearendenpaar bij Koudum alweer druk bezig was met het op orde brengen van het nest. Daar zijn 10 of 11 april twee jongen geboren die nu uitgevlogen zijn.

Hieronder de drie filmpjes die Koudumer Albert Draaijer maakte in de laatste week voor het uitvliegen:

Vrijdag 26 juni, tegen de avond. De jongste zeearend is dan nog alleen op het nest, is erg onrustig en fanatiek aan het oefenen voordat hij zijn broertje of zusje achterna durft te gaan. Dat gebeurde zaterdagochtend.

25 juni: de laatste avond dat de twee jongen zeearenden samen op het nest oefenen. De oudste links op de zijtak (waar de ouders vaak zaten) is vrijdagmorgen 26 juni om 11.15 uur uitgevlogen. Berber Hornstra uit Koudum zag het jong wegvliegen van diezelfde zijtak. Op de avond van 26 juni was het andere jong ook druk aan het oefenen, maar vloog nog niet weg. Dat gebeurde een dag later.

Op het filmpje van 23 juni is het één en al onrust en gefladder op het nest van de jonge zeearenden in Koudum, Giet it oan? Nee, dus het blijft wachten tot ze uitvliegen. Opvallend is dat het vergeleken met vorig jaar al een week later is. Toen zijn ze op de 75e dag uitgevlogen en we zijn nu al dag 82.