In Geen categorie

GGD Fryslân opent op 26 april een vaccinatielocatie in gemeenschapscentrum De Klink te Koudum. Na Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen (6 april), Franeker (12 april) en Dokkum (14 april) is Koudum de zevende plaats in Fryslân waar de GGD mensen gaat inenten tegen het coronavirus. Met drie priklijnen zal de vaccinatielocatie in Koudum de kleinste van Friesland zijn.

De Koudumer priklocatie zal toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Hoeveel mensen er terecht kunnen, hangt af van het aantal beschikbare vaccins en de vaccinatievolgorde van de Rijksoverheid. Uitgangspunt is om vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, aan te bieden. In De Klink in Koudum kunnen maximaal 475 personen per dag gevaccineerd worden.

Voor eind april is Appelscha in beeld als achtste en laatste priklocatie van GGD Fryslân. De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is in de eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, het overgrote deel van de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.

GGD Fryslân huurt De Klink in ieder geval tot 1 september. De Klink zal vanaf 26 april iedere dag geopend zijn voor inentingen tussen 8 uur in de ochtend en 20.00 uur in de avond. Afspreken voor een inenting kan via de GGD. Voor dorpshuis De Klink betekent het een mooie invulling om deze coronaperiode te overbruggen.