In Geen categorie

In 2019 besloot het Wetterskip Fryslân al tot de renovatie van een groot aantal gemalen in Midden-Friesland en gemalen rond Koudum. Aan de gemalen rond Koudum wordt van februari tot september 2021 gewerkt. De renovatie is bedoeld om de gemalen weer een flink aantal jaren in goede staat te kunnen laten draaien. Tussen Koudum, Hindeloopen en Stavoren gaat het onder andere om gemalen Aent Lieuwes, De Gronzen, Groote Wiske, Jan Broerskanaal en Ymedeam. Het zijn zogenaamde vijzelgemalen die begin jaren tachtig gebouwd zijn in het kader van de ruilverkaveling van Koudum en omstreken.

Zo’n tien jaar geleden zijn deze gemalen voor een gedeelte al gerenoveerd. De onderwaterdelen, zoals de vijzels en de lagers, zijn toen niet meegenomen. Daar wordt nu dus aan gewerkt, want die verkeren in zeer slechte staat. De werkzaamheden aan de negen gemalen rond Koudum worden uitgevoerd door aannemer Jansma uit Drachten. Per gemaal wordt maximaal zes weken aaneensluitend gewerkt om het gemaal te renoveren. Gister is het gemaal Groote Wiske, ten noorden van Koudum, met een nieuwe vijzel weer in gebruik genomen.

Een kort filmpje waarop te zien is hoe de nieuwe vijzel draait, is hier te zien. Foto: Jansma Drachten