In Geen categorie

Histoarysk Koudum is een stichting die in 2001 opgericht is met als doel de historie van Koudum levend te houden. De stichting beheert een uitgebreide website met onder andere het veelbezochte ‘Album van Koudum’ en geregeld komt er een digitale nieuwsbrief uit. Vandaag verscheen Nijsbrief Histoarysk Koudum nr. 182.

In deze nieuwsbrief blikt Ulfert de Jong deels ‘uit eigen ondervinding’ terug op de geschiedenis van de Dodenherdenking in Koudum die ook aanstaande zaterdag 4 mei weer plaats vindt. Ook staan er korte verslagen in van de lezingen die de afgelopen winter plaats vonden in De Klink en die georganiseerd werden door Histoarysk Koudum samen met de bibliotheek en Súdwester.

Dat betrof lezingen van Ad van Liempt over de Indië-kwestie na de Tweede Wereldoorlog en van Bearn Bilker over de Friese Nassaus. Tenslotte doet voorzitter Jan de Vries verslag van het opnieuw ordenen van het dorpsarchief. Dat is ondergebracht in een klein kamertje van Claerbergen en na de herindeling is er gelukkig weer ruimte gecreëerd.

Degenen die de nieuwsbrief van Histoarysk Koudum voortaan ook willen ontvangen kunnen hun e-mailadres opgeven via de contactpagina va de stichting.