In Geen categorie

Het is 4 mei, 20.00 uur. In de verte slaat de torenklok van Koudum, daarna is het stil, bijna doodstil. Zo’n tweehonderd Koudumers staan op de begraafplaats en luisteren naar het fluiten van vogels in die stilte.

Even daarvoor hebben ze zich verzameld op het plein bij de kerk en zijn onder begeleiding van omfloerste trommen naar de begraafplaats gelopen. Het zijn Koudumers van alle leeftijden, ja ook de jeugd is vertegenwoordigd bij de Dodenherdenking van 2019 die weer keurig georganiseerd werd door de Oranjevereniging Koudum.

Als de stoet de begraafplaats betreedt, speelt fanfare Nij Libben enkele toepasselijke liederen en even voor achten blaast een trompettist van Nij Libben het altijd aangrijpende ‘The Last Post’. En dan is er die indrukwekkende stilte van twee minuten waarin iedere aanwezige zijn eigen gedachten heeft over deze dodenherdenking.

Na de twee minuten stilte speelt Nij Libben eerst het Engelse volkslied en daarna het Wilhelmus, waarna Marjolein Galema als vertegenwoordiger van de Oranjevereniging de aanwezigen welkom heet en de verdere gang van zaken aankondigt. Namens de gemeente begint raadslid Geartsje Horjus-Vos haar toespraak met: ” Wy betinke de minsken dy’t harren libben jûn hawwe foar ús frijheid. En steane stil by elkenien dy’t him of har troch de jierren hinne op ûnderskate wizen ferset hat tsjin ûnderdrukking en terreur. By elkenien dy’t net yn frijheid kieze koe.”

Ze gaat in op het thema van de herdenking in 2019: ‘kiezen in vrijheid’. Later in haar toespraak haalt ze de schrijver Elie Wiesel aan die Auschwitz overleefde en zei: “Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid.” Die woorden zouden we niet alleen moeten zien als een les uit het verleden, maar ook als een opdracht voor de toekomst. Want vrijheid en democratie brengen de verantwoordelijkheid mee om betrokken te zijn bij wat er gebeurt in de wereld, in ons land, in onze buurt.

Dan lezen leerlingen van basisschool de Klimbeam hun speciaal voor de gelegenheid geschreven gedichten voor. Het eerste gedicht is van Brecht Muis en het tweede gedicht wordt gelezen door Rowan de Ridder, Imro Wijnsma en Tim Spoelstra. Namens de gemeente legt mevrouw Horjus-Vos de eerste krans. Een tweede krans wordt gelegd door Tymen Hoekstra. Deze Koudumer korporaal heeft ondanks zijn leeftijd van 25 jaar al een aardige staat van dienst bereikt, onder andere door het onschadelijk maken van bermbommen en het opleiden van Irakese soldaten om datzelfde te kunnen.

Met het leggen van bloemen op het oorlogsmonument door leerlingen van de Klimbeam is de plechtigheid ten einde. Terwijl Nij Libben speelt, lopen de aanwezigen in een stoet langs het monument naar de uitgang van de begraafplaats en weer terug naar de kerk.