In Geen categorie

Deze week verscheen Als het leven broos wordt, een bundeling van columns van Wim Beekman uit Koudum. Beekman is voormalig predikant van de Protestantse Gemeente Molkwerum en Warns, en tegenwoordig classispredikant van Friesland. Hij heeft wekelijks op zaterdag een spirituele column in de Leeuwarder Courant. Deze columns worden op dinsdag ook Koudum.nl geplaatst. In Als het leven broos wordt zijn bijna zeventig columns van Wim Beekman bij elkaar gebracht.

In het afgelopen jaar, zo konden we op Koudum.nl ook lezen, heeft corona in veel van zijn columns sporen van het virus achtergelaten. Onder de titel ‘Kroniek van een coronajaar’ zijn er ruim twintig columns opgenomen die daarmee te maken hebben. Ze beschrijven het dagelijks leven en geloven dat zomaar broos is geworden. Met de vrees, de verwarring en de nieuwe krachten die dit in ons naar boven haalt. Deze gebundelde columns uit een bewogen tijd zijn een spiegel van geloven in tijden van corona.

Naast de columns uit coronatijd, staan er in het boek ook 47 ‘pre-coronacolumns’, bij elke dag in de vastentijd één. Zo is Als het leven broos wordt een hulpmiddel voor wie zich in de vastentijd wil bezinnen op de ziel van leven, sterven en opstaan. Voor iedere dag tussen Aswoensdag en Pasen is een column uit de pre-coronatijd afgedrukt. Alle columns gaan over het kwetsbare bestaan. Immers, broosheid is van alle tijden.

Gisteren (17 februari) stond er in het Friesch Dagblad een interview met Wim Beekman. Daarin wordt ook ruim aandacht geschonken aan het boek met de columns. Als het leven broos wordt van Wim Beekman telt 224 pagina’s en is verschenen bij uitgeverij Adveniat. Het boek kost € 14,95 en is ook bij de plaatselijke bij boekhandel (in Koudum, Muizelaar in de Hoofdstraat) te bestellen en af te halen.