In Geen categorie

De redactie van Koudum.nl probeert het nieuws over het coronavirus voor zover dat speciaal Koudum betreft zo goed mogelijk bij te houden. Acht weken geleden begonnen we met deze rubriek en we gaan ermee door totdat de meeste zaken weer gewoon zijn – en dat is nu nog niet zo.

17 mei
Huisartsenpraktijk

Op hun Facebookpagina roepen de medewerkers van de huisartsenpraktijk Koudum-Wijckel op om alert te blijven en niet te lichtzinnig om te gaan met de maatregelen die tegen het coronavirus zijn uitgevaardigd. Deze week besteedden ze ook even aandacht aan de Dag van de Zorg/Dag van de verpleging op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, die algemeen wordt beschouwd als de grondlegster van de moderne verpleegkunde.

Sinds deze week is Petra Tjalsma werkzaam in de praktijk. Zij is sinds 2012 huisarts en werkte de afgelopen zes jaar als vaste huisarts in Volendam. Ze woont in Edam, maar komt oorspronkelijk uit Nijland. Omdat Friesland toch bleef trekken en ze de wens heeft voor een eigen praktijk in de toekomst, rijdt ze nu een paar keer per week de Afsluitdijk over en komt ze een tijdje het team in Koudum versterken

16 mei

Sportschool geeft buiten les

Onder het motto ‘as it net kin sa’t it moat, moat it mar sa’t it kin’ geeft Sport34 sinds deze week de groepslessen buiten. Inschrijven daarvoor kan bij het klantenportaal op de website. Ook komende donderdag, Hemelvaartsdag, zijn er lessen.

Ook gaan Sport34 en Oeverzwaluwen door voor de jeugd: iedere dinsdag en donderdag om 13.00 is er Sport&Spel op het voetbalveld! Daaraan zijn geen kosten verbonden. Ook is er elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.30 bij Sport34 een bootcamp voor jeugd t/m 18 jaar.

Bezoek De Finke

Bij een enkel verzorgingshuis is het weer mogelijk om een familielid te bezoeken, maar bij de Finke in Koudum helaas nog niet. Dus zoeken de medewerkers naar andere mogelijkheden tot contact. Zo hebben ze nu ook een bezoekershoekje bij de Finke gecreëerd, waar met een familielid gepraat kan worden via de telefoon zonder gestoord te worden. Zichtcontact is er dan via het raam:

Al lang hadden de medewerkers via hekken achter de Finke buiten al iets gecreëerd, maar dan was de communicatie soms nog moeilijk, want tussen de twee rijden hekken zit altijd die anderhalve meter. Ook moet het wel mooi weer zijn, zodat de bewoners naar buiten kunnen. Deze mogelijkheid blijft wel bestaan, maar als mensen meer privacy willen, dan is er nu dus een extra optie. Er moet wel van tevoren een afspraak gemaakt worden, want dan kan de zorg het familielid naar de bezoekhoek brengen.

15 mei

Beachvolleybal Koudum start weer

Dankzij de versoepeling van de maatregelen kan het beachvolleybal bij Oeverzwaluwen met ingang van 18 mei weer van start voor alle leeftijdsgroepen. Er is de gelegenheid om tot maximaal 8 personen te spelen op het veld. De kosten bedragen €10,= p.p. voor volwassenen en €5,= p.p. voor jeugd voor het gehele seizoen. Opgave kan bij Gert-Jan (06-52083287) waarbij men dient aan te geven op welke avond(en) en tijden men zou willen spelen. Op basis van de opgaven wordt een indeling gemaakt.

De volgende regels moeten in verband met de coronavoorschchriften in acht worden genomen bij het spelen:
– Als men klachten heeft of in het gezin iemand met klachten is dan mag men niet spelen.
– Kom op tijd (niet te vroeg en niet te laat) zodat de wisseling van het veld snel en soepel kan plaatsvinden.
– Volg de aanwezige instructies op.
– Op en rond het veld dient men afstand te houden.
– Er mogen geen mensen spelen die niet vooraf zijn aangemeld.

14 mei

Oud papier ophalen start weer

Vanaf de laatste zaterdag van de maand mei haalt Oeverzwaluwen Voetbal samen met muziekvereniging Nij Libben het oud papier weer op. In verband met de coronacrisis kon het papier ophalen een paar keer niet gebeuren, maar op 30 mei wordt het oud papier overal in Koudum weer opgehaald. Uiteraard met gepaste maatregelen, maar dat spreekt voor zich.

13 mei
Feestweek 2020 gaat niet door

Zojuist heeft de organisatie van de Koudumse Feestweek op haar website en Facebookpagina bekend gemaakt dat de Feestweek in Koudum van dit jaar niet doorgaat. De Feestweek Koudum zou dit jaar gehouden worden van 5 tot en met 12 september. Begin april was de organisatie nog optimistisch: vergaderen kon weliswaar niet normaal, maar online waren de voorbereidingen inmiddels gestart.

Hoe jammer het ook is dat de Feestweek niet doorgaat, begrijpelijk is het wel. Hoewel een aantal maatregelen versoepeld is, zijn er nog veel onzekerheden en dat maakt het organiseren niet bepaald gemakkelijk. Ook zit het er dik in dat evenementen waar veel mensen samenkomen nog niet toegestaan zijn – en de Feestweek van Koudum bestaat nu eenmaal uit een heleboel evenementen die de Koudumers traditioneel gezamenlijk beleven. Laten we maar vast naar 2021 kijken!

12 mei

Afgelopen maandag is ook Kunstencentrum Atrium weer gestart met het geven van lessen en cursussen. Dat wil zeggen: alleen op zelfstandige locaties, niet op locaties die door meerdere partijen gebruikt worden. Dat betekent gelukkig dus dat op de Muziekschool in Koudum de individuele lessen ook weer gegeven worden.

11 mei

Versoepeling maatregelen in verband met corona
Vandaag zijn de kappers weer aan het werk te gaan en sommigen van hen in Koudum werken deze week zelfs over om alle klanten tegemoet te komen. Ook basisschool de Klimbeam verwelkomde vandaag weer leerlingen. En er kon weer gesport worden – in de buitenlucht. Dat betekent dat trainingen bij Oeverzwaluwen Voetbal weer starten en dat de eerste tennissers van dit jaar op het tennispark van Oeverzwaluwen Tennis hun balletje weer geslagen hebben.

Sportschool
Omdat er alleen in de buitenlucht gesport mag worden, kan de sportschool in Koudum, net als elders in Nederland, niet gebruikt worden. De mensen van Sport34 hebben nu een heel programma opgesteld om activiteiten buiten te verzorgen. Want, zeggen ze: “Barbell, bodybalance en bootcamp zijn sporten die je ook buiten kunt volgen.” Deze lessen worden gegeven op het sportveld van de Sândobbe of in het park tegenover Sport34. Leden hebben van de sportschool via een nieuwsbrief de precieze informatie gegeven.