In Geen categorie

Op de laatste dag van maart verscheen het aprilnummer 2020 van Bulte Nijs, de dorpskrant van Koudum. De redactie van Bulte Nijs had vóór het drukken van de krant nog net op de voorpagina kunnen laten opnemen dat het toen nog onduidelijk was of de in de krant genoemde evenementen wel door zouden kunnen gaan. En inderdaad: de agenda van De Klink en van Nij Claerbergen, en de activiteiten van de Oranjevereniging rond Koningsdag en de viering van 75 jaar Bevrijding gaan helaas allemaal niet door vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.

Op de voorpagina van Bulte Nijs een artikel over Trijntje de Boer, die vertelt waarom het voor haar heel normaal is om zwaar werk te doen in en rond het huis aan de Zwarteweg dat ze samen met haar man Doede gekocht heeft. Verderop in de krant onder andere een artikel over de wekelijkse schilderochtend in atelier ‘Nim de dei’ waar amateurkunstschilders onder leiding van Ad Kling in het winterseizoen aan het werk zijn en een artikel over de Zoutkamer, waarover wij eind november een artikel plaatsten.

Daarnaast tal van wetenswaardigheden over ons dorp, zoals over een nieuwe ‘blaasklas’ van muziekvereniging Nij Libben, een column van Dorpsbelangen, een fotoserie over de verbouw van De Finke, stukjes over de nieuwe gellak- en nailartstudio van Kristel Verseijden aan de Grovestinsstraat, over het winnen van een cheque van €675 door buurtvereniging De Boppeslach voor de realisering van nieuwe ‘groenplannen’, en over het planten van bloemkool door kwekerij Timpe.

Bulte Nijs wordt gratis bezorgd bij leden van Dorpsbelangen Koudum en is los verkrijgbaar (€ 1,75) bij boekhandel Muizelaar in de Hoofdstraat.