In vetzavot

VETZAVOT NIEUWS. (265)

Koudum, 22 februari 2020. WEDSTRIJDNUMMER 20 (965),36e seizoen, donderdagavond 20 februari 2020.

RENTREE JARIG, WIT WINT!    PIETER DE JONG SCOORT HATTRICK!

Storm en regen trotserend kwamen dertien van de veertien actieve VETZAVOTTERS zich presenteren in Sporthal “De Sândobbe”. Alleen Wicher v.d. Wal ontbrak. Hij was met kennisgeving afwezig. Na enkele mededelingen van huishoudelijk aard van Voorzitter Bennie Hofman stelde scheidsrechter Sietse Abma de teams samen. Door de rentree van Jarig en de afwezigheid van Wicher nog een hele klus. In zijn onmetelijke wijsheid kwam dit uit zijn hoge hoed: Eelke v.d. Meer, Albert Fekken, Auke Leenstra, Jan Buma, Hendrik Kamstra en tot verrassing van iedereen Alle Kampen in het blauw. Het witte team moest het dus doen zonder hun onbetwiste topscoorder! De vijf overgebleven spelers voor het witte team: Sietze v.d. Wal, Sytze Folkertsma, Gerrit Hiemstra, Pieter de Jong en Jarig Tjoelker. Traditiegetrouw 6 in het blauw, 5 in het wit!  De wedstrijd was nog maar amper drie minuten onderweg of Pieter, in stelling gebracht door Sytze, scoorde de eerste goal van de avond. 1-0 voor het witte team. Weer drie minuten later: Sytze, de grote animator van het witte team scoorde zelf de 2-0. Hierna stokte het productieproces van de witten een tijdje. Blauw trachtte met man en macht de bakens te verzetten. Zonder succes. Tien minuten na zijn eerste goal legde Sytze met groot gevoel zijn tweede goal, de derde voor het witte team, achter Eelke in het net. Met deze stand stuurde de verbluffend goed leidende s.r. de mannen de kleedkamer in om enige tijd tot bezinning te komen. Na de pauze gingen de witten zeer opportunistisch spelen. Gerrit Hiemstra vergat zijn verdedigende taak en dook voortdurend op in de frontlinie. Belust om zijn goaltje mee te pikken. Zijn gedurfde spel werd beloond: hij scoorde 4-0! Dit was ook het sein voor de s.r. om zijn niet geringe voetbal kwaliteiten ten dienste te stellen van het blauwe team. Met Hendrik, Alle en de s.r. spitsen en Auke en Jan als aanjagers en Albert als laatste man zetten zij enorme druk op de verdedigingswerken van het witte team. Met één missie: Sietze v.d. Wal tot overgave dwingen! Jammer voor het blauwe team. Zij troffen een in topvorm verkerende Sietze! Hij ranselde elke doelpoging zijn doelgebied uit. Het was voor het blauwe team om moedeloos van te worden. Toen de deze avond niet kapot te krijgen Pieter de Jong bij twee uitbraken zijn hattrick voltooide, vond scheidsrechter Abma het genoeg. Hij dirigeerde twee moe gestreden teams richting douche!

NAZIT.

De derde helft was zo als altijd een feestje. De wedstrijd werd nog even geanalyseerd. Conclusie: blauw zonder Wicher: een roeiboot zonder riemen! Alle Kampen in het blauw: een kat in een vreemd pakhuis!  Ander onderwerp: het stikstof probleem deed ook bij VETZAVOT veel stof opwaaien! Hierbij lieten de agrariërs Alle, Auke en Albert zich uiteraard niet onbetuigd! Voorzitter Bennie Hofman stuurde aan het einde van de zit de mannen, op een fatsoenlijk uur, naar huis met de opdracht volgende week ALLEMAAL gekapt, geschoren en in gewassen en gestreken tenue te verschijnen! Waarom? De tijd zal het leren!!

SPREUK VAN DE WEEK.

Oprechtheid is de gemakkelijkste deugd om te simuleren.                         ©jt