In vetzavot

VETZAVOT NIEUWS. (248)

Koudum, 12 oktober 2019. WEDSTRIJDNUMMER 04 (949),36e seizoen, donderdagavond 10 oktober 2019.

21.35 uur. In de kleedkamer zitten tien VETZAVOTTERS vertwijfeld bijeen. Eén scheidsrechter en negen actieve spelers. Te weinig om een wedstrijdje te spelen. Sietse Abma, Jan Buma, Sytze Folkertsma, Pieter de Jong, Alle Kampen, Hendrik Kamstra, Auke Leenstra, Elke van de Meer, Jarig Tjoelker en Sietze v.d. Wal waren met de beste bedoelingen naar Sporthal “De Sândobbe” gekomen. Helaas met het verstrijken van de tijd en verlangend naar de deur kijkend: er meldt zich niemand meer. Bennie Hofman (geblesseerd) en Gerrit Hiemstra (vakantie) worden niet verwacht. Wieger v.d. Wal en Albert Fekken wel. Jammer, maar helaas: geen van tweeën laat zijn gezicht zien. Vier spelers in het blauw tegen vijf in het wit: geen wedstrijd. Om nog iets van de avond te maken rest alleen nog, noodgedwongen, een bezoek aan de kantine.

NAZIT.

Bij het zien van Boukje en een grote Pils, zijn de VETZAVOTTERS al snel vergeten dat ze niet hebben gevoetbald. Als dan Nederland ook nog eens ternauwernood wint van Noord-Ierland,  is het toch nog een geslaagd avondje uit!

SPREUK VAN DE WEEK.

Zolang er bier is zal er dorst zijn.                                                                       ©jt