In Geen categorie

Nu het zachte weer onverwacht snel is ingetreden na een korte, hevige winterse periode maakt de natuur zich op voor de lente. Dat geldt ook voor de zeearenden in het Koudumer Boskje. Fotograaf Albert Draaijer maakte al vóór de vorstperiode een filmpje van ‘tútsjeboartende’ zeearenden in de buurt van het nest bij Koudum. Hij meldt ook dat de Koudumer zeearenden al vanaf 18 februari aan het paren zijn.

Hij is niet de enige. Cor Fikkert, beheerder van de Facebookgroep Zeearenden in Nederland, maakte op 24 februari zowel een foto als een filmpje van de parende zeearenden bij Koudum. Het is zelfs mogelijk dat er op dit moment al een ei in het nest gelegd is. Een van de zeearenden wordt al regelmatig diep in het nest gezien, hoewel die er ook samen met de partner op uit gaat om te jagen. Dat veroorzaakt dan weer grote onrust bij de ganzen in de buurt .

Jan Tijsma, natuurfotograaf uit Oudemirdum, maakte op 17 februari nog mooie foto’s van het paartje in het Koudumer Boskje. Dat was toen druk bezig om het nest na de sneeuwperiode op orde te brengen. De laatste sneeuwresten zijn in het nest zichtbaar, terwijl de zeearenden met nieuwe takjes de schade aan het nest herstellen. Ondanks de sneeuw en de vorst lijken de zeearenden niet heel veel later te gaan broeden dan vorig jaar.

Ooit kwam de zeearend in groten getale voor in Europa, maar door diverse oorzaken daalde het aantal in de 20e eeuw drastisch en verdween de zeearend uit Nederland. Sinds ongeveer 1970 werden zeearenden zo nu en dan weer gezien in ons land en sinds 2006 is de zeearend terug als broedvogel. Aanvankelijk alleen in de in de Oostvaardersplassen, later ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld in de Biesbosch en in Friesland, waaronder bij Koudum.

In 2020 kwamen er 18 paartjes zeearenden in Nederland tot broeden, wat bij 14 paartjes tot succes leidde. Dat leverde uiteindelijk 22 uitgevlogen jonge zeearenden op. Het paar bij Koudum bracht twee jongen voort die allebei nog steeds in de omgeving van het nest verblijven.

Het filmpje van Albert Draaijer met de ‘tútsjeboartende’ zeearenden in het Koudumer Boskje: