In Geen categorie

Vanavond (donderdagavond 23 maart) is de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Koudum. Een belangrijk onderdeel daarvan is na de pauze de presentatie van een woonvisie voor Koudum, ’In plak ûnder de sinne’, die gepresenteerd wordt door Architectenbureau Nohnik. Inmiddels is de afgelopen dagen al aardig wat bekend geworden van het rapport dat onderzoeksbureau Polyfern gisteren presenteerde en waar een serie voorstellen wordt gedaan voor drie Friese dorpen. Naast Koudum zijn dat Reduzum en Buren op Ameland.

In de Leeuwarder Courant stond vandaag een reactie van Durk Grouwstra, de voorzitter van Dorpsbelangen Koudum, die bij de presentatie aanwezig was. ,,Er staan verrassende dingen in’’, vond Grouwstra. Vooral de suggestie om een park aan de zuidkant, waar nu nog een soort groene buffer voor ligt, uit te breiden, aan het dorp te trekken en daar ook huizen in te zetten, verraste hem.

Ook het Friesch Dagblad besteedde vandaag aandacht aan het rapport. Deze krant legde de nadruk op het voornemen van supermarkt Poiesz om uit de Hoofdstraat te vertrekken naar een plek buiten het centrum waar meer ruimte is. Niet doen, waarschuwt het rapport.

Voor Koudum, dat te weinig woningen voor starters heeft en waar ouderen hun grote huizen ‘bezet’ houden omdat er nauwelijks kleinere woningen voor hen zijn, heeft Polyfern verschillende concrete adviezen. Een daarvan is de supermarkt in het centrum te behouden en die niet te laten verhuizen naar buiten de dorpskern. 

De supermarkt speelt namelijk ‘een cruciale rol’ voor de economische levensvatbaarheid van het dorpscentrum, aldus de onderzoekers. Verdwijnt de supermarkt uit de Hoofdstraat, dan ontstaat mogelijk een ‘sterfhuisconstructie waarin achtergebleven ondernemers het zwaarder gaan krijgen of het niet meer vol kunnen houden’.

Het rapport beveelt daarnaast aan woningen boven de supermarkt te bouwen en om zuidoost-Koudum op te knappen door de entree ervan aantrekkelijker te maken. Ook kan de noordzijde van het dorp, aan de Koudumer Var, ontwikkeld worden.

Vanavond kunnen de Koudumers zich nog meer laten informeren over de verschillende voorstellenden en er zelf hun zegje over doen.