In Geen categorie

Basisschool De Klimbeam krijgt twee noodlokalen voor het onderwijs aan Oekraïense kinderen. Die kinderen wonen in de opvanglocatie Galamadammen waar sinds een jaar Oekraïense vluchtelingen zitten. Daaronder zijn 25 kinderen in de basisschoolleeftijd.

Die kinderen hebben eerst een jaar les gehad op de Internationale Schakel Klas in Sneek. Na een jaar kunnen ze dan naar een basisschool in de buurt en dat is voor de kinderen in Galamadammen De Klimbeam.

De Klimbeam beschikt echter niet over genoeg ruimte om de 25 extra kinderen te kunnen onderbrengen. Daarvoor zouden twee noodlokalen bij de school geplaatst kunnen worden. Het college van Súdwest-Fryslân stelt aan de gemeenteraad voor deze lokalen te huren omdat onbekend is hoe lang de Oekraïense vluchtelingen in Nederland en in Galamadammen zullen blijven.