In Geen categorie

Op vrijdag 17 maart is het 1ste kievitsei van onze vogelwacht gevonden. Jesper de Vries vond het ei samen met zijn fjildmaat Riemer Miedema van It Heidenskip. Het is voor hem de vierde keer dat hij de eerste is.

De mannen zagen een mooie kans in de nieuw ingerichte polder ‘De samenvoeging’ en hier werd ook het ei gevonden. Vorig jaar is dit gebied aangepakt om het nog aantrekkelijker te maken voor de weidevogels en met succes!

Vogelwacht Koudum-Hemelum viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Tijdens de viering op 12 mei zal Jesper in het zonnetje worden gezet en de beker en oorkonde in ontvangst nemen.

Jesper de Vries bij het nest