In Geen categorie

Vorige week is in Koudum begonnen met de eerste werkzaamheden die moeten leiden tot nieuwbouw van verzorgingshuis De Finke, onderdeel van Patyna, een organisatie voor ouderenzorg in Friesland. Plannen voor de nieuwbouw zijn er al langer, maar werden uitgesteld en veranderden steeds.

Aagje Bouma had de eer om als eerste de sloophamer te gebruiken

Nu is Patyna gestart met de eerste fase van de bouw. Die eerste fase betreft de bouw van de 40 appartementen voor de huidige bewoners van de Finke. Op maandag 4 november is symbolisch het startsein gegeven voor de sloop van een deel van het gebouw en de kapel. De verwachting is dat deze sloopwerkzaamheden een paar dagen duren.

Na de sloop zal de bouwplaats verder ingericht worden ter voorbereiding op de uiteindelijke bouwactiviteiten van de eerste fase. Patyna begint voorzichtig en denkt begin 2020 te kunnen starten met de werkelijke bouw van de appartementen.

Na tien jaar praten en overleg met vele instanties, organisaties en de gemeente zijn wordt er nu dus eindelijk gewerkt aan de nieuwbouw van De Finke. Na de sloop van de kapel vindt op die plek de eerste nieuwbouw van de appartementen plaats. Er wordt zo gepland dat de bewoners niet hoeven te verhuizen of alleen intern. Zo wordt voor zo weinig mogelijk overlast gezorgd. Ook wordt er al druk gewerkt aan de nieuwe infrastructuur.