In Geen categorie

In de afgelopen weken is in Koudum, Molkwerum en Warns huis aan huis de nieuw seizoenkrant vanuit de kerken bezorgd. Deze Zin-in-meer-krant met een grote variëteit in activiteiten biedt kansen voor alle dorpsgenoten. Deelname is vrijblijvend en zonder kosten.

Om wat breder bezig te zijn met vragen en kansen van vandaag en van nabij maken de drie kerken (Protestantse gemeente Koudum, PG Warns-Scharl-Laaxum en Hervormde gemeente Molkwerum) in dit seizoenprogramma gebruik van een verbindend thema: wat je draagt. Die drie woorden zijn op allerlei manieren op te vatten; van de kleding die je draagt, tot wat jij aan ervaringen in je rugzak meedraagt, datgene waar je leven op rust, en de activiteiten (bijvoorbeeld in het dorp) die jij helpt dragen.

Mensen die de krant gemist hebben, kunnen de inhoud vinden op www.pknkoudum.nl onder ‘actueel’.

Expo in Op ‘e Hichte
Bij het nieuwe thema is in gebouw Op ‘e Hichte in Koudum een foto-expositie ingericht. Drie fotografen uit Koudum (Hennie Dijkstra-Blom, Sietske Falkena en Antje Folkerts) hebben foto’s bij ‘wat je draagt’ gemaakt en van een korte toelichting voorzien.

Een kijkje nemen bij deze expo kan bij een van de vele activiteiten in Op ‘e Hichte .
Zie voor meer informatie de website van de kerk.