In Geen categorie

Er is een einde gekomen aan een bijna 40-jarige traditie. Van september tot april begaf iedere donderdagavond een groepje mannen zich naar sporthal De Sândobbe om als VETZAVOT (Veteranen Zaal Voetbal Team) een uurtje te voetballen. En natuurlijk een nazit. Maar met het stijgen van de leeftijd (gemiddeld ver boven de 70) nam het aantal deelnemers zo ver af dat er niet genoeg waren om een leuk potje te spelen.

De clubpot wordt voor een deel besteed aan het jeugdvoetbal van Oeverzwaluwen en voor een deel aan Kika. De voetballen werden door secretaris Jarig Tjoelker (die iedere week een uitvoerig verslag schreef) geschonken aan Jeltsje Venema voorzitter van Oeverzwaluwen Voetbal. Op Koudum.nl is onder “verenigingen / instellingen” heel veel meer te vinden over Vetzavot. Het was méér dan een voetbalteam…