In Geen categorie

2023 is een nieuw recordjaar voor de Nederlandse zeearenden geworden. Maar liefst 36 zeearendparen waren er in 2023 met nest of nestbouw te noteren. Een mooie groei, na de 30 paren in 2022, de 22 paren met nest in 2021 en 20 in 2020. De 36 paren met nest leverden in 2023 48 nestjongen op, waarvan er 45 jongen uitvlogen. In 2021 vlogen er 15 jongen uit en in 2022 waren het er 22. De Koudumer zeearenden droegen bij aan dit succes. Zowel in 2022 als in 2023 slaagde het paar erin om drie jongen succesvol groot te brengen.

Twee jongen uit Koudum zijn aan het eind van de zomer van 2023 blijkbaar naar verdere streken vertrokken, maar het derde jong is nog tot in november in de buurt van het nest (en soms zelfs op het nest) gezien. Hij kreeg soms ook nog voedsel van zijn ouders! In november en december is het ouderpaar druk bezig geweest met het verstevigen en opknappen van het nest.

Albert Draaijer deelde deze week op Facebook mee dat er in januari 2024 al flink wat actie op en nabij het nest te bespeuren was: takken aanslepen, takken verleggen, snaveltikken (erg close samen) en zelfs de broedhouding uitproberen. Hij heeft nog net geen paring gezien, terwijl dit in Makkum al twee keer is gespot . Over drie weken verwacht Draaijer toch wel het eerste ei in het Koudumer nest.

Hieronder een filmpje van de Koudumer zeearenden dat Albert Draaijer op 4 februari op Facebook plaatste.

Het volledig overzicht van het aantal broedparen in 2023 staat op de website van de Werkgroep Zeearend Nederland.

Martijn de Jonge – van de Facebookgroep Zeearenden in Nederland – gaf daar op 12 februari 2024 nog eens een duidelijk overzicht van de broedsuccessen van de Nederlandse zeearenden van 2019 tot en met 2023. Daarin schreef hij onder andere: “Hoe productief een zeearendpaar kan zijn bewees het stel van Koudum dat in 5 jaar 10 jongen groot bracht, een jaargemiddelde van 2 uitgevlogen jongen!”