In Geen categorie

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft weer een nieuwsbrief ‘Mei de doar yn ‘e hûs’ uitgebracht. Daarin allerlei wetenswaardigheden over meer en minder belangrijke zaken die ook de inwoners van Koudum aangaan.

Neem het over

Zo is er nieuws over de actie ‘neem het over’. Heeft iemand een idee om iets te doen voor uw dorp, stad of wijk? Bijvoorbeeld samen met anderen een deel van het groen beheren, een plein of straat herinrichten, een sportzaal beheren of dagbesteding faciliteren? Het gaat bij deze ideeën om taken die de gemeente nu zelf uitvoert. Voorheen was het niet mogelijk om deze taak over te nemen en uit te voeren. Dat kan nu wel.  In Súdwest-Fryslân heet dat ‘neem het over’. Landelijk beter bekend als Right to Challenge (het recht om de overheid uit te dagen).

Meer

Ook staat er in de nieuwsbrief informatie over het kernenfonds voor het realiseren van ideeën die uit de plaatselijke bevolking naar boven komen. Daarnaast is er onder meer informatie over ‘de bomenkaart’ waarin de gemeente aangeeft hoe de staat van de bomen is, over buurtinitiatieven en over het abonneren op de vergaderstukken van de gemeente, over hulp aan organisaties ten behoeve van vrijwilligers.

De hele nieuwsbrief van de gemeente is hier te lezen.