In Geen categorie

Vandaag verscheen op de website van de Leeuwarder Courant een uitgebreid artikel over het Koudumse melkveebedrijf van Anton en Arjan Stokman. Vader Anton en zoon Arjan zijn al jaren bezig om hun bedrijf te verduurzamen. Op dit moment wordt er bij het bedrijf een monovergister gebouwd en binnenkort moet deze mestvergister aardgas uit de mest leveren aan het regionale aardgasnet.

Als alles loopt zoals het moet lopen, zullen de de 270 koeien van Stokman uiteindelijk goed zijn voor 300.000 kuub aardgas. Daarmee kunnen ongeveer tweehonderd huishoudens hun huis en water verwarmen. Veel zal afhangen van de versheid van de mest. Hoe verser de aangevoerde mest, des te meer biogas valt er uit te winnen.

Het plan voor een mestvergister lag er al vrij lang, maar dankzij een stimuleringsplan van Friesland Campina durfde de familie Stokman nu de stap aan. De mestvergister zorgt ervoor dat methaan uit de mest als biogas afgevangen wordt, waarmee voorkomen wordt dat het uitgestoten wordt. Ook wordt er via een behandeling duurzame energie van gemaakt. Zo is er dubbele winst: minder broeikasgas en meer duurzame energie. Het is een belangrijke eerste stap om uit de eigen drijfmest kunstmestvervangers te maken en het zorgt voor een vermindering van de stikstofuitstoot.

Het artikel in de Leeuwarder Courant is geschreven door landbouwverslaggever Dirk van der Meulen.

https://www.lc.nl/friesland/Hoe-270-koeien-uit-Koudum-200-huizen-kunnen-verwarmen-25107035.html