In Geen categorie

door Jan Eisma

De afgelopen maanden gebeurde het geregeld dat ik 50 moest rijden tussen Koudum en Harich, soms waren er stoplichten en de vertraging was aanzienlijk. Als brave rijder heb ik de neiging om mij aan de regels te houden, dus ik reed altijd keurig 50, ook indachtig het feit dat snelheidsovertredingen bij werken in uitvoering met dubbele bedragen worden bestraft. Het is dan toch altijd schokkend hoe vaak je wordt gepasseerd door hardrijders. Ik hoop dan dat er ergens stiekem zo’n geniepig cameraatje staat, maar die heb ik toch nergens gespot.

Mijn aandacht werd getrokken door een enorm bord bij de rotonde van het Flinkeboskje.  Liander werkt tot maart 2020 aan ons elektriciteitsnet. Ik vroeg me dan toch af wat er eigenlijk precies gebeurde. Reden om eens te informeren bij Liander.

Als reactie kreeg ik een kopie van een brief gemaild die aan bewoners is gestuurd. En ik woon niet aan een weg waar kabels worden gelegd zodat ik die informatie niet heb gekregen, zoals ook de meeste weggebruikers van de provinciale weg die niet hebben gekregen.

De brief begint: “Voor de energietransitie is het nodig dat het elektriciteitsnet van Liander wordt versterkt”.

Dat is toch apart. De hele bevolking groeit in Nederland, maar eigenlijk niet in de Zuidwesthoek. Wordt er dan meer stroom gebruikt? Peter Hofland (Liander) geeft antwoord:

“Hiervoor worden middenspanningskabels aangelegd tussen Harich en Warns”.

20 KV Transformatorhuis Harich

Dat is toch ook apart. Een rechte lijn tussen Harich en Warns loopt toch niet door of langs Koudum, hooguit langs Hemelum.

Ik besloot de werkmeester bij Baas (het uitvoerende bedrijf) te bellen, maar die had alleen een voicemail waarop ik niets hoorde. In de brief werd een tweewekelijks spreekuur in de bouwkeet tegenover de ijsbaan vermeld en de volgende was op vrijdag de 13e december. Ik had het kunnen weten met zo’n datum.

De keet van Baas

Om stipt 9.30 was ik er wel maar er was niemand van Baas in de keet. Een kwartier wachten leverde geen oplossing. Tegenover de Jiskepole waren ze aan het graven, dus dan maar daar naartoe.

Even voorbij de Jiskepole

Een uiterst vriendelijke kraanmachinist gaf mij uiteindelijk het mobiel van Hein Visser, de werkmeester, die op weg naar een begrafenis bleek en daarom niet op zijn spreekuurlocatie zat. Maar hij kon mij ook geen details verstrekken. “Baas legt de kabel aan zoals aangewezen door Liander, maar over het hoe en waarom weet ik niets. Tegenover de Jiskepole komt ook een verdeelstation. Maar vraag mij niet om het hoe en het waarom.” Hij verwees mij terug naar Bote Swart, de technisch specialist van Liander. Hoewel zijn naam anders aangeeft, moest hij licht in mijn duisternis brengen. Maar niet op vrijdag 13 december 2019, want dat is dus een foute dag……Voice mail, inspreken na de piep en vervolgens weer niets horen. Het leven van een eenvoudige Koudum.nl reporter gaat niet over rozen……..Dit item groeide van een eenvoudig onderwerp naar een echte uitdaging.

Totdat Bote Zwart zich zomaar spontaan meldde aan het eind van vrijdag de dertiende nota bene met de vraag of hij wat voor mij kon betekenen. Toen realiseerde ik mij dat ik mijn bijgeloof over vrijdag de dertiende moest laten varen.

Het elektriciteitsnet  kan vooral de terug levering uit zonnepanelen en windmolens niet meer aan. Daarom legt Liander een zware kabel (20 KV) aan van Harich naar Warns over Molkwerum en Koudum. Volgend jaar wordt een kabel aangelegd via Sondel en Mirns. Bij Flinkeboskje, in Koudum en in Warns komen 20 KV transformatorstations. Als alles klaar is, dan kunnen we weer jaren vooruit, want wij hebben rekening gehouden met de toekomst, aldus Bote. De eerste fase tot en met Warns is in het voorjaar 2020 klaar en wordt dan ook in bedrijf gesteld.

Doorsnede van de kabel, waar alles om draait……

Ik vraag voorzichtig wat deze hele exercitie kost, maar ik krijg nul op het rekest: daar laat hij zich daar niet over uit. Ik vraag nog of hij misschien met de natte vinger een schatting per strekkende meter kan geven, maar daar waagt hij zich niet aan. Terwijl dat toch interessant is omdat wij als afnemers en leveranciers van elektriciteit toch met z’n allen deze snelweg voor elektriciteit betalen met een transporttoeslag op onze elektriciteitsrekening.

Dus dan toch weer vrijdag de dertiende?

Op maandag de 16e  rijd ik nog even naar de locatie om wat foto’s te maken en de kansen zijn dan  gekeerd!

Groot materieel

Verkeersregelaars en groot materieel bij garage Smit. Er wordt gestuurd geboord langs de Zwarteweg.

Een techneut die de gestuurde boorkop begeleidt

Een medewerker die de gestuurde boorkop begeleidt vertelt mij dat maximaal 300 meter kan worden geboord, dat er dan een dikke slang wordt achtergelaten en daardoor de benodigde kabels kunnen worden getrokken. “Wij laten alleen een touw achter in de slang”.  Ter hoogte van “voorheen Munniksma” staat een enorme haspel klaar met een nogal fors uitgevallen tuinslang. Over een paar maanden weet niemand dat er wat gebeurd is…….