In Geen categorie

Zaterdag 6 december jongstleden vond in Tarantella de eerste trekking plaats van de Sint en Santa decemberactie.

Op 23 november is de jaarlijkse Sint en Santa decemberactie van start gegaan. Klanten kunnen bij iedere aankoop hun kassabon, voorzien van naam en telefoonnummer, in de betreffende winkel achterlaten. Uit al deze bonnen worden op twee momenten de prijswinnaars getrokken.

Op zaterdag 6 december was de eerste trekking in Tarantella. Ons kersvers beantsje fan it jier, Joeke de Lange, was hierbij aanwezig. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de ondernemers uit ons dorp.

De prijswinnaars zijn:

1e prijs: Schildersbon t.w.v. 500 euro; familie Wiersma

2e prijs: D.A.B. plus radio van Hiemstra bv; Lolkje van der Brug

3e prijs: Bon t.w.v. 100 euro van boekhandel Muizelaar; familie Hogenesch 

De tweede trekking is op zaterdag 28 december om 18:00 uur bij Cafe Spoorzicht. Komt allen!

De prijswinnaars van 6 december.