In Foto's Koudum

Omdat het ondertussen ook gewoon lente is in Koudum.

Yn djipste pronk lei maitiids griene lân
Fan fierens balt in ko; de froasken roppe sa;
It foarjier sjongt yn my syn machtig liet,
De blanke wei rint nei ‘t ûneindige ta.

In rijkste tooi lag lentes groene land;
De kikkers roepen zo; van verre loeit een koe;
Het voorjaar zingt in mij zijn machtig lied,
De blanke weg loopt naar ‘t oneindige toe.


Fragment uit het gedicht ‘De kuier’ (‘De wandeling’) van Obe Postma (1868-1963).

Eerdere foto’s in de reeks ‘Lente in tijden van corona’ zijn terug te zien via de knop Foto’s Koudum.