In Geen categorie

In het augustusnummer van GrootBolsward-IJsselmeerkust staat een paginagroot interview met Bas Oosterbaan. Hij woont sinds 1995 in Koudum en de Koudumers kennen hem onder andere als voormalig bedrijfsleider van hotel-restaurant Galamadammen en de afgelopen vier jaar als voorzitter van Dorpsbelangen Koudum. Maar Amsterdam – en de rest van de wereld – kent Oosterbaan als ‘de Friese palingroker’.

Al voor het derde jaar vaart Oosterbaan drie dagen per week met zijn bootje door Amsterdam om de door hem gerookte paling – maar ook zalm en gans – zingend en roepend aan te prijzen. Interviewer Eelke Lok van GrootBolsward-IJsselmeerkust zet in zijn verhaal alle bekende feiten over Bas Oosterbaan op een rijtje. Hij betrekt ook Willie Oosterbaan, de vrouw van Bas, in zijn verhaal. Hun achtertuin van het huis in het ‘Morraplan’ in Koudum kijkt uit op molen De Vlijt. Het is niet zo gek dat de centrale foto bij het artikel de palingroker en zijn gerookte paling toont, met op de achtergrond de molen.

Het artikel over Bas Oosterbaan staat in GrootBolsward-IJsselmeerkust 08-2020 op pagina 9. Het blad wordt huis-aan-huis bezorgd in Koudum, maar is ook digitaal in te zien. Koudum.nl besteedde onder andere op 18 december 2018 en 19 juni 2020 aandacht aan deze markante Koudumer.