In Geen categorie

Het Natura 2000-beheerplan dat is opgesteld om de natuur in het Friese Merengebied goed te beschermen en te versterken verloopt in 2023. Daarom is de provincie Fryslân samen met betrokken partijen bezig met het maken van een nieuw plan. Natura 2000 is een netwerk waarbinnen kwetsbare en zeldzame dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd worden. 

In het Friese Merengebied liggen verschillende deelgebieden die onderdeel zijn van het Europese Natura 2000-netwerk. Dat zijn De Wite en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken, Fluessen en omgeving, en het Sneekermeergebied. 

Op 12 en 13 oktober 2022 waren er inloopbijeenkomsten voor omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden. Die konden wensen, ideeën en aandachtspunten meegeven voor het nieuwe beheerplan. Die uitkomsten zijn zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe plan. 

Het opstellen van het beheerplan is in volle gang. In januari 2023 zal er een ontwerp-beheerplan liggen, die provincie Fryslân weer met alle betrokkenen wil delen. Daarvoor zijn eind januari 2023 weer inloopmomenten georganiseerd. De inloopbijeenkomst in Koudum is op donderdag 26 januari 2023 in De Klink (Ds. L. Tinholtstraat 1, 8723 CW in Koudum)
Van 17.00 tot 20.00 uur.

 Meer informatie over het concept-beheerplan staat op de website van de provincie: 

https://www.fryslan.frl/natura2000. Op deze webpagina is ook een reactieformulier te vinden.