In Geen categorie

Het vernieuwde fietsknooppuntnetwerk ‘Fietsnetwerk Fryslân’ is klaar. Het netwerk leidt fietsers langs de mooiste plekjes in Fryslân en komt dus ook door Koudum, waar ze onder andere door de Hoofdstraat gestuurd worden.

Fryslân heeft met het vernieuwde fietsknooppuntnetwerk een nog mooiere mogelijkheid waarmee mensen kunnen ervaren hoe mooi Fryslân als fietsprovincie is. Fietsknooppunten kennen een landelijke dekking, waarbij Recreatieschap Marrekrite in Fryslân verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

Fryslân stond landelijk al aan de top met de kwaliteit van het fietsnetwerk in de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s van het Landelijk Fietsplatform. Om deze kwaliteit te behouden is flink in het netwerk geïnvesteerd. Het netwerk bestond voorheen uit vijf deelgebieden. Deze zijn in opdracht van de Provincie Fryslân omgevormd tot één fietsknooppuntnetwerk: Fietsnetwerk Fryslân.

De vernieuwing is onderdeel van het project Routenetwerken bij de tijd en compleet, waarbij later dit jaar ook het provinciale wandelknooppuntnetwerk wordt afgerond. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Fryslân en de Friese gemeenten.

Nieuwe trajecten

Aan het netwerk zijn een maar liefst een honderdtal nieuwe trajecten toegevoegd. Er zijn trajecten over nieuwe fietspaden toegevoegd, maar we hebben specifiek aandacht besteed aan  de trajecten door de dorpen en steden. Alle knooppunt- en routebebording is vervangen. Daarnaast zijn de informatiepanelen bij de knooppunten in een nieuw jasje gestoken en voorzien van het meest recente kaartbeeld.

Het Recreatieschap Marrekrite heeft in samenwerking met de regiomarketingorganisaties een set kaarten van Fietsnetwerk Fryslân uitgebracht. De set bestaat uit drie deelkaarten: Zuidwest, Noord en Zuidoost. De kaarten zijn in Koudum verkrijgbaar bij het VVV-Informatiepunt in boekhandel Muizelaar in de Hoofdstraat.