In Geen categorie

Ons Eeuwig Belang

Achtendertig jaar lang is ‘Ons Kerkblad’ op onze deurmatgevallen. Vol met kerkelijk nieuws van negen dorpen en steden. Ik was eraan gehecht. Geboorte, dood, vreugde, verdriet, en andere hoogten en diepten, uit heel de omtrek,werden ons verteld. Wekelijks maar liefst.

Ook veel niet-kerkelijken waren geabonneerd, want wie om welke reden dan ook belangstelling had voor medeburgers in de kleine Zuidwesthoek, kon via Ons Kerkblad meeleven. Veel lezers schreven naar aanleiding van zo’n bericht een kaartje bijvoorbeeld.

De honderdste jaargang kwam in zicht, maar de uitgave van dit, door velen gewaardeerde en breed gelezen kerkblad heeft de opkomst van sociale media, digitale nieuwsbrieven en andere zegeningen van de moderne tijd niet overleefd. Met de jaarwisseling is definitief het doek gevallen voor Ons Kerkblad. 

De kleinste van de negen kerken, die van It Heidenskip, heeft nu een eigen digitale nieuwsbrief. Die wordt aan iedere belangstellende via de e-mail gestuurd. ‘Ons Eeuwig Belang’, heet de weekbrief. Een oude naam, uit 1886, in een nieuwe jas. 

Van deze naam gaat mijn hart open. Om te beginnen van‘Ons’. Het gaat in de kerk van It Heidenskip niet om ‘míjn eeuwig belang’. In kerk en geloof gaat het nooit alleen om jezelf. Hartverwarmend in onze tijd waarin alles vooral draait om de ‘BV-ik’. 

Toch ontkom ik zelf ook niet aan het hyperindividualisme van onze cultuur. Wie wel? Wij kunnen het ons immers veroorloven zogezegd ‘uniek’ te zijn en voor we er erg in hebben denken we de gemeenschap niet nodig te hebben. Onszelf te kunnen redden.

Mooi dat It Heidenskip die oude naam uit 1886 gebruikt als tegenwicht. Niet ‘Mijn Eigenbelang’ maar ‘Ons Eeuwig Belang’. Dat hebben ze vast niet van zichzelf, dat leren ze in dat mooie kerkje aan de vaart van de lieve Heer. 

Er is nog een deel van die naam dat mij raakt: het woord ‘eeuwig’. De Heidenskipsters gaan niet voor het tijdelijk belang, niet voor de korte termijn. Ook dat heeft sluipenderwijs in onze tijd en cultuur alle aandacht gekregen. Wij zijn kinderen van onze tijd. De lange duur raakt zomaar uit het zicht. Liefst wil ik alles hebben, liefst hier, en liefst nu. 

Deze nieuwe aandacht voor ‘eeuwigheid’ zet mij weer met beide benen op de grond. ,,Neem wat langer de tijd”, zegt de oude, opnieuw opgeduikelde naam uit It Heidenskip. Heb geduld, en durf op de lange termijn te denken. 

Dan durf je jezelf ook weer eeuwige vragen te stellen. Waarom ben ik eigenlijk op aarde? Wat is de zin van mijnleven? En is hoe ik geleefd hebt, en wie ik geweest ben, voorgoed voorbij als ik voorbij ben? 

Op dit soort gedachten kom ik dus als It Heidenskip mij wekelijks de nieuwsbrief met die mooie naam stuurt. Ik ben erblij mee. Het geeft de dagen diepte, en uitzicht. Zoals Vondel dichtte: ‘Eeuwigh gaat voor ogenblick’.

Gepubliceerd in de Leeuwarder Courant, 28 januari 2023. (Foto Wim Beekman: Niels Westra, Leeuwarder Courant).